Läkarinformation

Lexbase läkarinformation är en databas över Sveriges samtliga läkare och tandläkare. Informationen innefattar läkarnas specifika inriktning och om de i sitt medicinska yrkesliv fått någon form av disciplinpåföljd såsom t.ex. erinran, varning eller indragen läkarlegitimation. Det betyder att en träff på en läkares namn inte nödvändigtvis innebär att denne tilldelats en disciplinpåföljd.

Disciplinåtgärder

Fram till 2011 var disciplinpåföljderna som meddelades erinran, varning och återkallelse av legitimationen. Därefter har erinran och varning tagits bort och nu gäller istället att hälso- och sjukvårdspersonal kan meddelas

  • Prövotid (normalt tre år), eventuellt i kombination med särskild prövotidsplan
  • Återkallelse av legitimation
  • Återkallelse av annan behörighet att utöva ett yrke inom vården.
  • Begränsning av förskrivningsrätt av bl.a. narkotiska preparat

Patientintresset

Tjänsten tar sikte på information om läkare och deras yrkesutövning. Däremot är information om de patienter som behandlats ofta av känslig karaktär och tjänsten redovisar inte uppgifter om patienterna eller om vården av dessa på ett sådant sätt att patientens identitet riskerar att röjas.


Bevakning

Lexbase läkarinformation ger dig möjlighet att bevaka en viss läkare. Bevakningen kan avslutas när du vill, exempelvis om er vårdrelation avslutas. Du kan givetvis bevaka flera läkare samtidigt.

Läkare bevakning