Hjälpsidor Är Lexbase en abonnemangstjänst? - Lexbase
Tillbaka

Är Lexbase en abonnemangstjänst?

Nej, du betalar en engångsavgift för att bli medlem. Sedan betalar du endast för varje enskild rapport du vill ta del av (98 kr)
 
Warning1