Hjälpsidor Jag har blivit ID-kapad och det har gjorts betalningar med mitt personnummer/kort, vad kan jag göra? - Lexbase
Tillbaka

Jag har blivit ID-kapad och det har gjorts betalningar med mitt personnummer/kort, vad kan jag göra?

Du ska genast göra en anmälan hos polisen i de fall någon har kapat din identitet på internet.