Hjälpsidor Det har gått fem år sedan domen avkunnades. Varför finns min dom kvar på Lexbase? - Lexbase
Tillbaka

Det har gått fem år sedan domen avkunnades. Varför finns min dom kvar på Lexbase?

Om brottet kan ge över två års fängelse i straffskalan gallras domen efter 20 år.