Hjälpsidor Varför finns jag med i Lexbase rättsdatabas? - Lexbase
Tillbaka

Varför finns jag med i Lexbase rättsdatabas?

I Lexbase databas finns personer tilltalade i brottmål, personer med strafförelägganden och åtalsunderlåtelser, kärande och svarande i tvistemål/förenklade tvistemål.