Hjälpsidor Jag hittar inte personen på Lexbase, men jag vet att den har förekommit i domstol. Varför finns inte personen med? - Lexbase
Tillbaka

Jag hittar inte personen på Lexbase, men jag vet att den har förekommit i domstol. Varför finns inte personen med?

Det kan bero på flera olika anledningar. Om handlingen är äldre än fem år är det hög sannolikhet att den är gallrad efter våra etiska regler. Lexbase begär ut samtliga domar m.m. från aktuella myndigheter. P.g.a. den mänskliga faktorn händer det dock ibland att myndigheterna missar att skicka begärda dokument. Vi tar tacksamt emot besked om att dom eller annan handling saknas.