Hjälpsidor Vilka typer av mål/handlingar och från vilka domstolar/myndigheter finns det dokument i databasen? - Lexbase
Tillbaka

Vilka typer av mål/handlingar och från vilka domstolar/myndigheter finns det dokument i databasen?

Typer av mål
  • Brottmål
  • Strafförelägganden
  • Åtalsunderlåtelser
  • Tvistemål
  • Förenklade tvistemål
Domstolar & Myndigheter
  • Tingsrätterna, Hovrätterna, Högsta domstolen
  • Åklagarmyndigheten