Hjälpsidor Hur gamla domar kan jag hitta på Lexbase, från vilket år har ni samlat in? - Lexbase
Tillbaka

Hur gamla domar kan jag hitta på Lexbase, från vilket år har ni samlat in?

Databasen sträcker sig från 2008 och framåt. Värt att notera är att vi gallrar handlingar efter en tid, så det är möjligt att de inte längre finns i databasen.