Hjälpsidor Jag har skyddade personuppgifter, varför finns jag med på Lexbase? - Lexbase
Tillbaka

Jag har skyddade personuppgifter, varför finns jag med på Lexbase?

I de fall Skatteverket har beslutat om sekretessmarkering ersätter vi adressuppgifterna med *Sekretess*