Hjälpsidor Hur länge finns mina domar/beslut/åtal/strafförelägganden kvar på Lexbase? - Lexbase
Tillbaka

Hur länge finns mina domar/beslut/åtal/strafförelägganden kvar på Lexbase?

Brottmålsdomar gallras:
  • Efter fem år om brottet kan ge max två år i straffskalan
  • Efter 20 år om brottet kan ge över två år i straffskalan
  • Aldrig om brottet kan ge livstids fängelse
  • Strafförelägganden gallras efter fem år
  • Åtalsunderlåtelser gallras efter fem år
  • Tvistemålsdomar gallras efter 20 år