Hjälpsidor Kan jag få information/handlingar om mig borttagen från Lexbase? - Lexbase
Tillbaka

Kan jag få information/handlingar om mig borttagen från Lexbase?

Vi tar inte bort någon information annat än när gallringstiden löpt ut. Brottmålsdomarna gallras efter en tid (beroende på brott) men tidigast efter fem år, har brottet över två års fängelse i straffskalan gallras det efter 20 år. Kan brottet ge livstid gallras domen aldrig. Strafförelägganden och åtalsunderlåtelser gallras efter fem år. Tvistemålsdomarna gallras efter 20 år.