Hjälpsidor Vad kostar det? - Lexbase
Tillbaka

Vad kostar det?

Medlemskap – Engångsavgift 129 kr – I ett nytt medlemskap ingår 1 komplett rapport i PDF (värde 129 kr) och tillgång till Lexbase alla tjänster.

Dom - I domsrapporten ges utförlig information kring ärendet såsom parter, händelseförlopp samt domstolens prövning avseende ansvar och domslut. Domen erhålls även i sin helhet i PDF-format och kostar 129 kr.

Strafföreläggande - Strafföreläggande innebär att en person som är misstänkt för brott föreläggs ett straff för gärning som kan ge böter och/eller villkorlig dom. Ett strafföreläggande utfärdas av åklagarmyndigheten och förutsätter att den misstänkte erkänner gärningen genom att underteckna föreläggandet och detta har då samma verkan som en dom.

Strafförelägganden presenteras i Lexbase tjänst direkt på skärmen och kan inte laddas ned separat i PDF-format samt kostar 129 kr.

Åtalsunderlåtelser - En förutsättning för åtalsunderlåtelse är att man erkänt brott. Vid en åtalsunderlåtelse får man ingen påföljd för det specifika brottet men det antecknas i belastningsregistret. Beslutet fattas av åklagarmyndigheten.

Åtalsunderlåtelse presenteras i Lexbase tjänst direkt på skärmen och kan inte laddas ned separat i PDF-format samt kostar 129 kr. Rapporterna sparas under historiken i din medlemsprofil.