Hjälpsidor Vad är Lexbase? - Lexbase
Tillbaka

Vad är Lexbase?

Lexbase är nyhetstjänst med rättslig information om personer och företag. Lexbase är en webbtjänst som på ett och samma ställe tillgängliggör rättslig information från alla svenska allmänna domstolar och en rad andra myndigheter. Lexbase gör det möjligt att ta reda på om en person eller ett företag varit föremål för juridisk prövning.