Press Pressmeddelanden
2020-09-16

En minoritetsdelägare i Lexbase är sedan en tid tillbaka misstänkt för ett allvarligt brott.

En minoritetsdelägare i Lexbase är sedan en tid tillbaka misstänkt för ett allvarligt brott. Lexbase vill klargöra att personen ifråga inte längre har några uppdrag inom företaget. Enligt uppgift i media har ärendet gått till åtal. När domen vunnit laga kraft så kommer den likt alla andra domar vara tillgänglig via Lexbase.

2015-11-11

Lexbase läkartjänst blir kostnadsfri

Lexbase läkarinformation är en databas över Sveriges samtliga läkare och tandläkare. Informationen innefattar läkarnas specifika inriktning och om de i sitt medicinska yrkesliv fått någon form av disciplinpåföljd såsom t.ex. erinran, varning eller indragen läkarlegitimation. Tjänsten är från och med november 2015 kostnadsfri för Lexbase användare.
Läs mer


2015-11-10

Lexbase AB utser ny revisor

På grund av bristande förtroende med anledning av utfört revisionsarbete har Lexbase ABs revisor Christer Eriksson vid Crowe Horwath Revisionsbyrå den 3 november 2015 entledigats av bolagsstämman. Till ny revisorsfirma utsågs samtidigt Ernst & Young.
Läs mer


2015-03-20

Lexbase lanserar nya tjänster.

Lexbase lanserar idag sin nya läkar- och tandläkartjänst. Tjänsten är inledningsvis en beta-version. Den innebär ett fullständigt register över Sveriges samtliga läkare och tandläkare, deras specialiteter samt huruvida de varit föremål för disciplinä
Läs mer


2014-05-23

Lexbase nylanserar kartfunktion 2014-05-23

Lexbase har tagit fram en ny, förbättrad kartfunktion som nu lanseras.
Läs mer


2014-04-10

Pressmeddelande från Lexbase AB 2014-04-10

Bolagsstämman i Lexbase AB har utsett Magnus Gröndal till ny styrelseledamot i bolaget. Magnus Gröndal har tidigare arbetat som advokat samt med investeringar på riskkapitalbolag. Lexbase AB har insett betydelsen av att utöka kompetensen i bolaget me
Läs mer


2014-04-04

Lansering av www.lexbase.se

Som meddelats tidigare lanserar Lexbase AB version 1.0 av den söktjänst som tidigare funnits i en BETA-version. Söktjänst återfinns på adressen www.lexbase.se och öppnar fredagen den 4 april 2014 kl. 08.00.
Läs mer


2014-03-28

Lexbase lanserar sin version 1.0 av due-diligence-tjänst - förenklad sökfunktion för företag i fokus

Den 27 januari 2014 lanserade Lexbase en beta-version av sin due-diligence-tjänst lexbase.se. Sajten lockade 1,2 miljoner användare och hela 75 000 medlemmar registrerade sig under de tre dagar sajten låg uppe. Utvecklarna bakom Lexbase gjorde en BET
Läs mer


2014-02-21

Lexbase har valt styrelsesuppleant inför lanseringen

Lexbase blev inom loppet av 48 timmar en av Sveriges största söktjänster på internet. Sajten lockade otroliga 1,2 miljoner användare de första dagarna. Från Lexbase sida uppfattas det enorma intresset för söktjänsten som att det finns ett stort behov
Läs mer


2014-01-27

Samtliga brottmålsdomar från de senaste fem åren görs nu enkelt sökbara - Ny unik sajt lanseras idag

Idag lanseras en betaversion av en ny sajt, Lexbase.se, som gör alla brottsmålsdomar, fem år eller yngre, enkelt sökbara. Lexbase blir Sveriges största databas med rättsinformation och en ny banbrytande tjänst på den svenska marknaden.
Läs mer