Press Lexbase lanserar nya tjänster.

Lexbase lanserar nya tjänster.

Lexbase lanserar idag sin nya läkar- och tandläkartjänst. Tjänsten är inledningsvis en beta-version. Den innebär ett fullständigt register över Sveriges samtliga läkare och tandläkare, deras specialiteter samt huruvida de varit föremål för disciplinärt beslut. Det kan t.ex. röra sig om erinran, varning eller särskild prövotid. Även läkare som mist sin licens redovisas. 

Precis som med Lexbase redan existerande tjänster kommer priset för sökfunktionen att vara anpassad så att varje svensk medborgare skall ha ekonomisk möjlighet att nyttja tjänsten. 

I samband med lanseringen förändrar Lexbase vidare utseendet på sin hemsida. Inom kort lanseras vidare tjänster anpassade för smartphones och läsplattor. 

För ytterligare frågor, kontakta Lexbase ABs verkställande direktör Magnus Gröndal.

VD Magnus Gröndal
08-356270
press@lexbase.se