Press Pressmeddelande från Lexbase AB 2014-04-10

Pressmeddelande från Lexbase AB 2014-04-10

Bolagsstämman i Lexbase AB har utsett Magnus Gröndal till ny styrelseledamot i bolaget. Magnus Gröndal har tidigare arbetat som advokat samt med investeringar på riskkapitalbolag. Lexbase AB har insett betydelsen av att utöka kompetensen i bolaget med fler funktioner och en breddad organisation för att bättre kunna möta de utmaningar bolaget står inför och rekryteringen av en ytterligare styrelseledamot är ett steg på den vägen, säger bolagets VD Jonas Häger.

I en kommentar säger Magnus Gröndal:

”Lexbase som både tjänst och företag har kommit för att stanna. Om man betraktar tjänsten nyktert ser man att den inte är något annan än en ren förlängning av offentlighetsprincipen, d.v.s. folkets rätt och möjlighet att ta del av allmänna handlingar. Detta bör uppfattas som något positivt, inte tvärtom. Att tjänsten samtidigt omintetgör det informationsföreträde som en rad aktörer, inte minst media, tidigare haft beträffande vissa handlingar är knappast något argument mot tjänsten. Offentlighetsprincipen är en demokratisk hörnsten skapad i folkets intresse och på intet sätt förbehållen enskilda media-aktörer. Genom Lexbase skapas möjligheten att på ett smidigt sätt få tillgång till handlingar som är relevanta för den enskilde individens specifika och ibland unika behov.

Lexbase AB verkar på en marknad omgärdad av många och olikartade regler och jag räknar med att kunna bidra till att verksamheten lotsas på bästa sätt genom dessa regelverk. Vidare kommer jag att fokusera på att bolagets erbjudande utvecklas och kontinuerligt förbättras.”