Press Lansering av www.lexbase.se

Lansering av www.lexbase.se

Som meddelats tidigare lanserar Lexbase AB version 1.0 av den söktjänsten som tidigare funnits i en BETA-version. Söktjänst återfinns på adressen www.lexbase.se och öppnar fredagen den 4 april 2014 kl. 08.00.

Version 1.0 av tjänsten erbjuder liksom BETA-versionen användarna tillgång till en rättsdatabas med offentliga domstolsdokument som rör företag och privatpersoner. En nyhet är att alla som använder databasen måste registrera sig som kunder för att kunna söka bland offentliga handlingar.

Lexbase.se har även försetts med bättre dataprogramvara än BETA-versionen i syfte att möta det förväntade kundtrycket och för att hålla en hög säkerhet mot externa attacker. Kartsökningsfunktionen har tagits bort i den version som nu lanseras. De datatrafikproblem som uppstod i samband med lanseringen av BETA-versionen ska nu också vara undanröjda.