Press Lexbase lanserar sin version 1.0 av due-diligence-tjänst - förenklad sökfunktion för företag i fokus

Lexbase lanserar sin version 1.0 av due-diligence-tjänst - förenklad sökfunktion för företag i fokus

Den 27 januari 2014 lanserade Lexbase en beta-version av sin due-diligence-tjänst lexbase.se. Sajten lockade 1,2 miljoner användare och hela 75 000 medlemmar registrerade sig under de tre dagar sajten låg uppe. Utvecklarna bakom Lexbase gjorde en BETA-lansering för att notera sökbeteendet hos användarna. 2014-04-04 lanseras versionen 1.0 och en nyhet är den förenklade sökfunktionen för företag.

När BETA-versionen av due diligence-tjänsten Lexbase.se lanserades i januari 2014 blev trycket på sajten enormt. Genom att lansera en BETA-version ville man från Lexbase sida notera sökbeteendet hos användarna för att få en uppfattning om hur versionen 1.0 skulle se ut vid lanseringen. Förutom användarnas sökbeteende har de utvecklingsansvariga på Lexbase tagit till sig av användarnas inrapporterade synpunkter i syfte att tillgodose marknaden med en användbar tjänst.

Lexbase – förenklad sökfunktion för företag

Lexbase är i dag utrustad med en förenklad sökfunktion för företag där företagsnamn och organisationsnummer enkelt blir sökbara. Behovet hos företag att göra due diligence på andra företag för att se om de förekommit eller är föremål för juridisk prövning i svensk domstol är starkt. För ett litet företag kan dåliga affärsbeslut och felaktiga anställningar få förödande konsekvenser. Att enkelt få tillgång till bakgrundskontroller på företag är också viktigt inför exempelvis företagsfusioner och förvärv. Lexbase har också märkt av ett stort behov av information i de mindre affärssammanhangen, t.ex. vid upphandlingar av bygg- och städtjänster gjorda av den enskilde medborgaren eller av småföretagaren. Företagssöket kommer framöver att utvecklas för att täcka hela marknadsbehovet av företagsinformation vid en due-diligence av ett företag.

Version 1.0 av produkten – en due-diligence-tjänst

Version 1.0 av produkten – lexbase.se – erbjuder liksom BETA-versionen användarna tillgång till en rättsdatabas med offentliga domstolsdokument som rör företag och privatpersoner. En nyhet är att alla som använder databasen (för att söka bland offentliga handlingar) måste registrera sig som kunder för att få access. Det i sig är inget ovanligt, en kundregistrering är branschstandard och gäller för samtliga leverantörer av juridiska informationstjänster på den svenska marknaden.

Lexbase.se - har även försetts med bättre dataprogramvara än test-versionen för att kunna möta det förväntade trycket och för att hålla en hög säkerhet för kunderna. Kartsök-funktionen har efter genomgång av sökbeteendet i BETA-versionen tagits bort i versionen 1.0 utformningen. De data-trafikproblem som uppstod i test-versionen ska nu också vara undanröjda vid lanseringen.