Press Lexbase har valt styrelsesuppleant inför lanseringen

Lexbase har valt styrelsesuppleant inför lanseringen

Lexbase blev inom loppet av 48 timmar en av Sveriges största söktjänster på internet. Sajten lockade otroliga 1,2 miljoner användare de första dagarna. Från Lexbase sida uppfattas det enorma intresset för söktjänsten som att det finns ett stort behov av juridisk information. Därför nylanseras sajten igen inom kort.

Den 21 februari 2014 hölls bolagsstämma i bolaget Lexbase AB. Under bolagsstämman beslutades att utse Fredrik Schell som styrelsesuppleant i Lexbase AB. Fredrik Schell har tidigare suttit i styrelsen för flera internationella bolag samt varit delägare och haft styrelseuppdrag i Royal Tours vilket gör honom till en erfaren och meriterad röst i bolaget.

Fredrik Schell har efter noggrann genomgång av Lexbase AB funnit att företaget Lexbase AB är konkurrenskraftigt och kan hävda sig väl i konkurrensen på den svenska marknaden. Fredrik ser projektet Lexbase som spännande med tanke på att sajten öppnar upp nya möjligheter, som inte fanns tidigare.
- Jag ser det som en självklarhet att samtliga medborgare i ett modernt och demokratiskt samhälle, enkelt ska kunna förse sig med information om människor och företag. Jag finner tanken på att även den lilla människan och de små företagen enkelt kan få tillgång till information. Jag ser Lexbase som ett framtidsföretag inom information, säger Fredrik.

Fredrik Schell kommer inte ha någon beslutande roll i Lexbase utan ska fungera som stöd och rådgivare till Jonas Häger som är en innovativ entreprenör.

Lexbase 21 februari 2014

Datum för lansering kommer att annonseras på Lexbase.se. Följ oss gärna på Facebook samt Twitter.