Hjälpsidor Ansvarig utgivare

Ansvarig utgivare

Med anledning av EU:s dataskyddsförordning (2016/679) (”GDPR”), som träder i kraft den 25 maj 2018 har vi fått många frågor om användningen av Lexbase tjänst. Den information som Lexbase tillhandahåller från sin databas på Lexbase.se skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). Det betyder att rättsdatabasen och den information som kommer ifrån databasen är grundlagsskyddad vilket i sin tur innebär att GDPR inte gäller för Lexbase.se avseende information från databasen.