Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Verksamhetsberättelse 2022: En domstol mitt i samhället

2023-02-22

 Verksamhetsberättelsen innehåller statistik från domstolens huvuduppdrag, målhanteringen. Du får också en inblick i vardagen på en arbetsplats där medarbetarna är en del av ett viktigt samhällsuppdrag - att upprätthålla rättsstaten.

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord och grovt barnfridsbrott i tre fall

2023-02-22

 En 42-årig man döms i dag av tingsrätten för mord och grovt barnfridsbrott i tre fall till livstids fängelse.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-02-21

 Nu har informationssamtal för föräldrar som inte är överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge funnits i drygt ett år. I veckans inlägg träffar vi familjesekreteraren Marie-Louise Doverland för att få veta mer om hur samtalen går till.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen presenterar sin verksamhet

2023-02-21

 Högsta domstolen publicerar nu sin verksamhetsberättelse för 2022. Den innehåller bland annat en presentation av två nya justitieråd och ny kanslichef. I verksamhetsberättelsen finns även återkommande avsnitt som redogörelser för händelser under året i urval och vissa statistiska underlag gällande Högsta domstolens målhantering.

Share Öppna i ny flik

Möt Disa Rodhe - föredragande jurist vid Kammarrätten i Stockholm

2023-02-20

 Vid Kammarrätten i Stockholm arbetar drygt 40 föredragande jurister. En av dem är Disa Rodhe, som också är samordnare i domstolens digitaliseringsgrupp.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-02-20

 Ett fåmansföretags förvärv av aktier genom en nyemission i ett annat fåmansföretag har vid tillämpningen av utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen inte ansetts innebära att företagen ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bland annat människorov av en känd rapartist

2023-02-20

 Tingsrätten har i dag dömt en man för flera brott mot en känd rapartist.

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer en man för mordförsök på ett hotell i Malmö

2023-02-20

 Hovrätten har i dag meddelat dom i målet om mordförsök på en kvinna som den 5 maj 2022 hittades svårt knivskuren på taket till ett hotell i Malmö. Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten i skuldfrågan och dömer en 23-årig man för mordförsöket. Hovrätten sänker straffet till fängelse i 15 år men fastställer beslutet att utvisa mannen från Sverige på livstid.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-02-17

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd i mål nr UM 11860-22.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2023-02-17

 För att en anställning ska kunna ligga till grund för ett permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen måste den ha förelegat redan när det tidigare tidsbegränsade uppehållstillståndet löpte ut.