Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om grovt förtal

2023-09-25

 Hovrätten dömer en man för sju fall av grovt förtal till villkorlig dom och dagsböter.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-09-22

 Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om ohörsamhet mot ordningsmakten

2023-09-22

 Åklagaren väckte den 15 september åtal mot en 20-årig kvinna som är misstänkt för ohörsamhet mot ordningsmakten. Tingsrätten håller huvudförhandling i målet den 11 oktober 2023.

Share Öppna i ny flik

Hearing in case regarding disobeying police order

2023-09-22

 On September 15, the prosecutor brought charges against a 20-year-old woman, who is suspected of disobeying a police order. The Malmö District Court will conduct a hearing on October 11, 2023.

Share Öppna i ny flik

Förkortad expeditionstid den 21 september

2023-09-21

 Torsdagen den 21 september har kammarrätten expeditionstid mellan 8.00-13.00.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2023-09-21

 Regeringen har den 21 september 2023 utnämnt

Share Öppna i ny flik

Man misstänkt för försök till mord häktad

2023-09-21

 Tingsrätten har i dag den 21 september 2023 häktat en man i 55-årsåldern såsom på sannolika skäl misstänkt för försök till mord där målsägande är polis.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om hur längden på ett näringsförbud ska bestämmas

2023-09-20

 När längden på ett näringsförbud på grund av brott ska bestämmas bör straffvärdebedömningen kunna utgöra en utgångspunkt. Det ska dock göras en bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

Share Öppna i ny flik

Välkommen ökning av medel i en ekonomiskt utmanande tid

2023-09-20

 50 miljoner kronor till domstolarna 2024, 75 miljoner 2025 och 150 miljoner 2026, det är beskedet när regeringen i dag presenterade budgetpropositionen. På sikt kan det trots detta finnas behov av ökade anslag, enligt Domstolsverkets bedömning.

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt meddelar dom i mål om försök till finansiering av terrorism

2023-09-20

 Svea hovrätt fastställer i huvudsak tingsrättens dom mot en man som är kopplad till PKK. Han döms för försök till grov utpressning, grovt vapenbrott och försök till finansiering av terrorism, grovt brott. Påföljden blir fängelse fyra år och sex månader. Hovrätten upphäver dock beslutet om utvisning.