Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Tillstånd för Beredskapsmuseet att inneha tre hagelgevär

2023-06-15

 Polismyndigheten avslog Beredskapsmuseets ansökan om tillstånd att inneha tre angivna hagelgevär då vapnen saknade militär proveniens eller militärhistoriskt intresse. Förvaltningsrätten finner till skillnad från Polismyndigheten att vapnen har ett sådan proveniens att de utgör en naturlig del av Beredskapsmuseets samling.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om utdömande av vite

2023-06-15

 

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att två mål om utdömande av vite ska hänskjutas till avgörande av domstolen i dess helhet (plenum). Målen gäller frågan om ett vite kan dömas ut, när vitesföreläggandet gäller omedelbart men inte har fått laga kraft.

Share Öppna i ny flik

Beslut om häktning och tid för dom i mål om medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord i Södertälje i oktober 2022

2023-06-14

 Tingsrätten har idag beslutat att de två män som är häktade i målet ska fortsätta att vara häktade. Dom kommer att meddelas den 5 juli kl. 11.00

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mord och försök till mord i Baronbackarna

2023-06-14

 Tingsrätten har idag avslutat huvudförhandlingen i målet om mord och försök till mord i Baronbackarna den 11 februari 2023. Dom kommer att meddelas den 19 juni 2023 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mord och försök till mord i Baronbackarna

2023-06-14

 Tingsrätten har idag avslutat huvudförhandlingen i målet om mord och försök till mord i Baronbackarna den 11 februari 2023. Dom kommer att meddelas den 19 juni 2023 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2023-06-14

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om utvidgat strandskydd inom Hudiksvalls kommun.

Share Öppna i ny flik

Ett rättsfall om medhjälp till försök till rån

2023-06-14

 Högsta domstolen har i ett avgörande uttalat sig om gränsen mellan gärningsmannaskap och medhjälp till ett brott

Share Öppna i ny flik

Försök till mord och grov misshandel i Brunnsparken

2023-06-14

 Åklagaren har väckt åtal för försök till mord och grov misshandel i Brunnsparken, Göteborg, den 2 mars 2023. Tingsrätten håller huvudförhandling i målet den 19 och 21 juni, båda dagarna med början kl. 09.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om synnerligen grovt narkotikabrott och människorov

2023-06-14

 Svea hovrätt har i dag till största delen fastställt tingsrättens dom i ett mål om en storskalig och organiserad handel med kokain. Domen har även rört brott begångna under våren 2020 mot en känd rapartist. Den man som bedöms ha haft en ledande roll döms till fängelse i 13 år och 10 månader.

Share Öppna i ny flik

Den siste av de tre som dömdes för morden på två polismän i Malexander får sitt livstidsstraff tidsbestämt

2023-06-14

 Örebro tingsrätt har idag beslutat att omvandla livstidsstraffet till ett tidsbestämt fängelsestraff på 41 år.