Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-10-06

 Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd i mål nr UM 8958-23.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

2023-10-06

 Den fråga som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om värdet av uttag ur enskild näringsverksamhet ska beräknas utifrån dispositionsrätt eller faktiskt nyttjande (Mål nr 3892--3893-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6340--6341-22).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

2023-10-06

 Den fråga som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om värdet av uttag ur enskild näringsverksamhet ska beräknas utifrån dispositionsrätt eller faktiskt nyttjande (Mål nr 3894-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6342-22).

Share Öppna i ny flik

Rätt att återkalla läkarlegitimation

2023-10-05

 Kammarrätten anser i likhet med förvaltningsrätten att en läkare, som har tillhandahållit läkemedel i dödlig dos, är uppenbart olämplig att utöva yrket. Det var därför rätt av Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) att återkalla hans legitimation.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt

2023-10-05

 Fråga om ett bolag har rätt att göra avdrag för ingående mervärdesskatt avseende kostnader hänförliga till ett förvärv av ett holdingbolag och dess dotterbolag, på den grunden att bolaget avser att tillhandahålla mervärdesskattepliktiga tjänster till holdingbolagets dotterbolag (Mål nr 3204-23, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3116-21).

Share Öppna i ny flik

Åtalet för falskt larm ogillas.

2023-10-05

 Den kvinna som åtalats för falskt larm frikänns av tingsrätten.

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer flera yngre män för inblandning i mordförsök den 3 oktober 2022 på Skolgatan i Hässleholm

2023-10-05

 Natten till den 3 oktober förra året besköts tre män med en Kalasjnikov på Skolgatan i centrala Hässleholm. En av dem skadades svårt men överlevde. Tre äldre personer befann sig i sina sovrum vars fönster låg i skottlinjen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bostadstillägg

2023-10-04

 Vid beräkning av återkravsbelopp med anledning av en felaktig utbetalning av bostadstillägg ska det beaktas hur mycket som skulle ha betalats ut i särskilt bostadstillägg om beslutsmyndigheten hade haft korrekt information vid tidpunkten för beviljandet av ersättningen.

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt meddelar dom i mål om sprängningar på Södermalm i Stockholm och i Kista

2023-10-04

 Svea hovrätt fastställer i huvudsak tingsrättens dom beträffande sprängningarna på Södermalm i Stockholm och i Kista under januari 2023.

Share Öppna i ny flik

Två års fängelse för att ha knuffat fiskande lastbilschaufför i vattnet

2023-10-04

 Tingsrätten dömer den 22-årige man som förra året knuffade en fiskande lastbilschaufför i vattnet för grov misshandel till två års fängelse. Övriga fyra frikänns då det inte är säkert att de varit delaktiga i 22-åringens planer.