Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i det s.k. fentanylmålet startar den 10 maj

2021-05-05

 Hovrättens huvudförhandling i mål nummer B 1299-20 gällande åtal för bl.a. åtta fall av dråp kommer att inledas den 10 maj 2021. Huvudförhandlingen i målet är beräknad att pågå under nio dagar. Huvudförhandlingen är planerad att avslutas den 26 maj 2021. Delar av förhandlingen kommer sannolikt att hållas inom stängda dörrar. Förhandlingen kommer att hållas i sal 2 vid Göta hovrätt den 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 25 och 26 maj 2021.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2021-05-05

 Dom i mål om fastställelse av vägplan.

Share Öppna i ny flik

Posering framför avlidna personer i en väpnad konflikt har bedömts vara krigsförbrytelse

2021-05-05

 En man tjänstgjorde som soldat i de kurdiska peshmergastyrkorna under inbördeskriget i Syrien (en s.k. icke-internationell väpnad konflikt). I samband med en offensiv där stridande från motståndarsidan hade dödats poserade han vid fyra tillfällen på fotografier och i en film framför avlidna personer. På bilderna och i filmen har offren varit stympade eller lemlästade samtidigt som mannen tillsammans med andra har poserat i grupp, suttit bredvid en avlidens kropp när denna förnedrats eller haft sin fot placerad på en avlidens kropp. Bilderna och filmen publicerades senare i sociala medier....

Share Öppna i ny flik

Förhandlingsdagarna den 4 och 6 maj i det stora narkotikamålet är inställda

2021-05-04

 Tingsrätten har ställt in de planerade förhandlingsdagarna den 4 och 6 maj pga. parts sjukdom. Fortsatt förhandling beträffande åtalspunkterna 13 – 19 kommer istället att ske den 10, 11 och 18 maj. Åtalspunkterna 9 – 11, som ursprungligen var planerade att handläggas dessa datum, kommer att handläggas senare under våren.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten ändrar tingsrättens dom i ett mål om bevistalan mot en 14-åring angående en knivskärning i Huskvarna stadspark i augusti förra året

2021-05-04

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål där tingsrätten tidigare har bedömt att en 14-årig pojke har gjort sig skyldig till grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott, i samband med att en 17-årig pojke knivskars till döds i Huskvarna stadspark den 20 augusti 2020. Hovrätten har till skillnad från tingsrätten kommit fram till att 14-åringen var i ett sådant psykiskt tillstånd att det måste anses ursäktligt att han inte klarade av att anpassa sitt agerande till vad som hade varit tillåtet enligt bestämmelserna om nödvärn.

Share Öppna i ny flik

Dom i målet gällande bränderna i Bjästaområdet

2021-05-04

 Tingsrätten har idag meddelat dom i målet gällande bränderna i Bjästaområdet.

Share Öppna i ny flik

Så bygger vi framtidens domstolar

2021-05-04

 En ny arkitekturpolicy har tagits fram för Sveriges Domstolar. Den ska ligga till grund för arbetet med att skapa och bevara god arkitektur vid förhyrningar, investeringar och i förvaltning.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-05-04

 I veckans inlägg skriver domaren Fredrik Schedin om fördelar och nackdelar med skiljeförfarande jämfört med rättegång vid allmän domstol. Fredrik har tidigare varit verksam som advokat.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om bistånd åt asylsökande

2021-05-03

 Den omständigheten att en utlänning uttryckt en vägran att frivilligt lämna landet utgör en sådan vägran att medverka till en åtgärd som är nödvändig för att ett utvisningsbeslut ska kunna verkställas och medför att dagersättning får sättas ned.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2021-05-03

 Fråga om en skriftlig sammanfattning av en ljud- och bildupptagning utgör en utskrift enligt det s.k. utskriftsundantaget i 2 kap. 16 § första stycket tryckfrihetsförordningen.