Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Samarbete med Uddevalla tingsrätt

2024-03-22

 

Nu gör vi det TILLSAMMANS!

Uddevalla och Vänersborgs tingsrätt är geografiskt närbelägna varandra och lagmännen (Johan Sanner vid Uddevalla tingsrätt och Niclas Johannisson vid Vänersborgs tingsrätt) vill se ett utökat samarbete mellan de båda tingsrätterna.

Lagmännen vill minska sårbarheten, höja kvalitén på verksamheten och inte minst främja graden av samarbete inom Sveriges domstolar.

Johan Sanner och Niclas Johannisson har därför antagit de ...

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2024-03-22

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om omvårdnadsbidrag

2024-03-21

 Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att skola inte utgör ett sådant annat samhällsstöd som ska påverka rätten till omvårdnadsbidrag.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om taxiförarlegitimation

2024-03-21

 Den olämplighetstid som bestäms i ett beslut om slutlig återkallelse av en taxiförarlegitimation ska räknas från och med dagen för beslutet även om beslutet har föregåtts av en återkallelse tills vidare.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt m.m.

2024-03-20

 

Inkomstskatt m.m.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om gallring av handlingar och radering av personuppgifter

2024-03-20

 Dom i mål om gallring av handlingar och radering av personuppgifter.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2024-03-20

 Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked i ett ärende som gällde beskattning av elstöd.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2024-03-20

 Fråga om uttagsbeskattning får grundas enbart på dispositionsrätt till en tillgång eller om det krävs att tillgången faktiskt nyttjas privat.

Share Öppna i ny flik

Den tilltalade fick inte en rättvis rättegång – målet ska tas om

2024-03-20

 En läkare hördes som vittne i hovrätten via videolänk. Åklagaren och hovrätten men inte den tilltalade visste att läkaren var häktad. Åklagaren och den tilltalade var därför inte likställda i processen och den tilltalade hade inte fullgoda möjligheter att försvara sig mot åtalet.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-03-19

 Det förekommer att brottsmisstänkta som är i åldern 15 till 18 år häktas. Eftersom de inte är myndiga utan ska betraktas som barn finns det särskilda krav i lagen för att en häktning ska vara möjlig. I det här inlägget berättar domaren Fredrik Nydén om hur reglerna för häktning ser ut när det gäller barn.