Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Långt fängelsestraff för grova bedrägerier

2023-07-11

 En man döms till fängelse i sex år och sex månader för 129 grova bedrägerier under närmare sex år i Sverige och utlandet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skyddsåtgärder vid övergivna gruvhål

2023-07-10

 En länsstyrelses beslut att inte vidta skyddsåtgärder vid övergivna gruvhål är inte överklagbart.

Share Öppna i ny flik

Information om huvudförhandling i mål B 1361-23

2023-07-10

 

Värmlands tingsrätt kommer tisdag den 11 juli – onsdag den 12 juli 2023 ha huvudförhandling i mål B 1361-23, där en man är åtalad för brott mot griftefrid, grovt gravfridsbrott, grovt bedrägeri och urkundsförfalskning. Beräknad förhandlingstid respektive dag är 9.00 – 16.00.

Griftefrids- och gravfridsbrotten består enligt åklagaren sammanfattningsvis i att mannen har förvarat kroppen efter sin avlidna sambo i en frysbox under drygt fem års tid.

Bedrägeribrotten bestå...

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2023-07-07

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd enligt kulturmiljölagen

2023-07-07

 Fråga om tillämpningen av kravet på tillstånd för att ändra en begravningsplats (Mål nr 6142-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 7583-21).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd enligt kulturmiljölagen

2023-07-07

 Fråga om tillämpningen av kravet på tillstånd för att ändra en begravningsplats (Mål nr 4832-4834-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1050-1052-22).

Share Öppna i ny flik

En dom om marknadsföring och försäljning av vin från utlandet genom e-handel

2023-07-07

 Högsta domstolen anser att ett danskt bolag och dess svenska moderbolag inte har bedrivit detaljhandel i strid med den svenska alkohollagen. Bolagen ska därför inte förbjudas att marknadsföra alkoholdrycker.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten var inte behörig vid avgörandet av en serie upphandlingsmål gällande samtliga regioners upphandling av vårdbemanning.

2023-07-07

 Förvaltningsrätten var inte behörig vid avgörandet av en serie upphandlingsmål gällande samtliga regioners upphandling av vårdbemanning. Kammarrätten har därför upphävt förvaltningsrättens domar och återförvisat målen till förvaltningsrätten för ny prövning.

Share Öppna i ny flik

Tre personer döms till långa fängelsestraff för grova penningtvättsbrott

2023-07-07

 Tingsrätten dömer tre personer till långa fängelsestraff för att ha begått grova penningtvättsbrott och näringspenningtvätt, grova brott.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om två sprängningar i Stockholm

2023-07-07

 Solna tingsrätt dömer fem personer för att i olika grad ha hanterat sprängmedel och deltagit i sprängningar i Stockholm. Tre personer frikänns från inblandning.