Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar dom i mål om våldtäkt mot barn och grov misshandel

2022-09-27

 Hovrätten har idag meddelat dom i målet mot en man i 40-årsåldern gällande våldtäkt mot barn och grov misshandel. Hovrätten dömer mannen för sju fall av våldtäkt mot barn och fyra fall av grov misshandel och höjer straffet till fängelse i åtta år.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2022-09-27

 Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott – Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37)

Share Öppna i ny flik

Förkortad expeditionstid

2022-09-26

 Observera att fredagen den 30 september har hovrätten förkortad expeditionstid kl. 08.00 till kl. 15.00 och telefontid kl. 08.00 till kl. 15.00. Hovrätten har öppet till kl. 16.30.

Share Öppna i ny flik

Ändrade öppettider

2022-09-26

 Fredagen den 30 september har vi expeditionstid kl. 08.30 till kl. 14.00 och telefontid kl. 08.30 till kl. 14.00. Tingsrätten stänger kl. 14.00.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten bedömer att HEETS utgör en rökfri tobaksvara

2022-09-26

 Folkhälsomyndigheten har beslutat att klassificera tobaksvaror av varumärket ”HEETS” som ”tobaksvara för rökning” då myndigheten bedömt att varorna konsumeras genom viss förbränning. Philip Morris Products S.A. har under processen i förvaltningsrätten visat att HEETS inte konsumeras genom förbränning. Utredningen i målet ger stöd för bedömningen att HEETS utgör en rökfri tobaksvara.

Share Öppna i ny flik

Ändrade öppettider

2022-09-23

 Fredagen den 30 september har hovrätten expeditionstid kl. 08.00 till kl. 14.00 och telefontid kl. 08.30 till kl. 14.00. Hovrätten har öppet till kl. 16.30.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2022-09-23

 Kammarrätten har inte gjort en så noggrann sekretessprövning som krävs vid begäran om utlämnande av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om skattetillägg

2022-09-23

 Fråga om avdragsförbudet i 25 a kap. 19 § första stycket 4 inkomstskattelagen (1999:1229) är tillämpligt på kapitalförlust på fordran som förvärvats i samband med försäljning av näringsbetingade andelar (Mål nr 3365-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 318-22).

Share Öppna i ny flik

Undantag från kravet på hindermarkering för havsbaserad vindkraftspark

2022-09-22

 Förvaltningsrätten i Linköping har avslagit Favonius AB:s överklagande av Transportstyrelsens beslut att avslå ansökan om undantag från kravet på hindermarkering för Kattegatt Offshore vindkraftverk i Falkenbergs kommun.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten frikänner samtliga i mål om mordförsök

2022-09-22

 Tingsrätten har i dag frikänt sex personer som åtalats för mordförsök på Drottninghög i Helsingborg tidigare i år.