Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Den före detta Sollefteåläkaren döms för falskt larm, grovt brott och narkotikabrott till villkorlig dom och samhällstjänst.

2022-04-29

 Den numera före detta läkaren döms för att felaktigt ha skrivit ut narkotika som hon själv tagit hand om. Hon har också lämnat oriktiga uppgifter om att hon blivit överfallen i ett trapphus.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt samt skattetillägg m.m.

2022-04-28

 Fråga om vilka kostnader i ett moderbolag som ska ingå i beskattningsunderlaget för koncerngemensamma tjänster till dotterbolag när beskattningsunderlaget utgörs av moderbolagets självkostnader (1 kap. 9 § och 7 kap. 3 a § mervärdesskattelagen [1994:200]) (Mål nr 3217-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3386-19).

Share Öppna i ny flik

Nytt utredningsuppdrag till Stefan Holgersson

2022-04-28

 Kammarrättspresidenten Stefan Holgersson har fått i uppdrag att se över hur information med brottsbekämpande myndigheter ska kunna utbytas i så stor utsträckning som möjligt för att effektivisera brottsbekämpningen.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rätt till information om personuppgifter

2022-04-28

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att ett beslut om avslag på en begäran om rätt till information om personuppgifter, på grund av att uppgifterna omfattas av sekretess, skulle ha handlagts enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Share Öppna i ny flik

Fem års fängelse för grov misshandel och vållande till annans död

2022-04-27

 Södertörns tingsrätt dömer i dag en man till fem års fängelse för grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott.

Share Öppna i ny flik

Dom i målet om bl.a. försök till grovt rån på Östermalm i november förra året.

2022-04-27

 

Tingsrätten har i dag meddelat dom i målet där åtta personer åtalats för delaktighet i bl.a. försök till grovt rån på Östermalm i november 2021. Sex av personerna döms för förberedelse till inbrottsstöld till tre års fängelse, en person döms för att ha anstiftat brottet till samma straff, medan en person döms för medhjälp till brottet till två års fängelse. Tingsrätten har förverkat villkorligt medgiven frihet för fyra av de tilltalade. Dessa ha...

Share Öppna i ny flik

Åtal i mål gällande mord m.m.

2022-04-27

 Åklagaren har idag väckt åtal mot två personer för mord m.m. Huvudförhandlingen inleds i Attunda tingsrätts lokaler den 11 maj.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-04-27

 Veckans inlägg handlar om det utvecklingssamarbete som Sveriges Domstolar startar i Armenien. Syftet med utvecklingssamarbetet är att stärka förtroendet för de armeniska domstolarna. Inlägget är skrivet av Ludvig Becking som är internationell samordnare på Domstolsverkets enhet för internationella relationer. Vi på Södertörn tycker att det här samarbetet är särskilt intressant att följa eftersom vi har medarbetare som ingår i den svenska expertbasen.

Share Öppna i ny flik

Ersättning för skada som uppstått på en grannfastighet vid borrning för bergvärme

2022-04-26

 I samband med borrningsarbete för bergvärme på en fastighet uppstod tryck i ett gammalt borrhål på grannfastigheten. Jord och lera sprutade upp och smutsade ned fasaden på en byggnad samt förstörde en grill. Högsta domstolen konstaterar att strikt skadeståndsansvar gäller i en sådan situation.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2022-04-25

 Remissvar avseende promemorian Erkännande av yrkeskvalifikationer för sjömän i inlandssjöfart