Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar v.14

2024-04-04

 Regeringen har den 4 april utnämnt

Share Öppna i ny flik

Ringa misshandel kan ge rätt till kränkningsersättning

2024-04-04

 En ringa misshandel har med hänsyn till omständigheterna utgjort en så allvarlig kränkning att den skadelidande har rätt till kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen.

Share Öppna i ny flik

Unionsmedborgare utlämnas inte till tredjeland

2024-04-04

 En man bosatt i Sverige, som är kroatisk medborgare, begärdes utlämnad till Serbien för att avtjäna ett fängelsestraff. Brotten som fängelsestraffet avsåg motsvarar grovt vapenbrott och framkallande av fara för annan och hade enligt domen begåtts 2010. Mannen har sedan mer än 10 år varit bosatt i Sverige och bor tillsammans med sin sambo och dotter. Han bedriver en näringsverksamhet tillsammans med sin sambo inom byggbranschen. Dottern, som är 13 år gammal, har levt större delen av sitt liv i Sverige och går i skola här.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen har avgjort ett mål om så kallad litispendens och EU:s underhållsförordning

2024-04-04

 I förordningen regleras vilket lands domstol som är behörig att pröva en fråga om underhåll som har internationell anknytning. Enligt förordningen kan mer än ett land var behörigt att pröva frågan. Det är därför också reglerat hur domstolarna i de olika länderna ska hantera saken när underhållsfrågan aktualiseras i mer än ett land, s.k. litispendens. Vilket lands domstol som ska avgöra frågan kan vara av betydelse för hur omfattande underhållsskyldigheten är.

Share Öppna i ny flik

Ansvar för brukande av osann urkund respektive olovlig körning har ansetts inte kunna ådömas när ett formellt giltigt körkort utfärdats på grundval av vilseledande uppgifter

2024-04-03

 Frågan var om ett körkort som förvärvats under felaktiga förutsättningar kan anses innehålla någon osann uppgift om körkortsbehörighet och om det vid bedömningen av ett åtal för olovlig körning finns förutsättningar att bortse från ett sådant körkort.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-04-03

 Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-04-02

 Dagens ämne för Domarbloggen är laglighetsprövning. Det är en av de 600 typer av mål som hanteras av förvaltningsdomstolarna. Vår gästskribent heter Alicia Karlsson och hon arbetar som jurist på Förvaltningsrätten i Stockholm.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-03-27

 Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Ingen giltig ursäkt för nya omständigheter i upphandlingsmål

2024-03-27

 Ett bolag har i ett överklagande till kammarrätten fört fram att Försvarets materielverk i en upphandling har brutit mot principerna om likabehandling och öppenhet.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar v.13

2024-03-27

 Regeringen har den 27 mars utnämnt