Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-05-07

 Söndagen den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Tingsnotarien Jonas Ene har med anledning av valet skrivit ett inlägg om de straffbestämmelser som ska skydda den allmänna rösträtten. Inlägget ingår i Domarbloggens serie om ovanliga brott.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2024-05-06

 När en underhållsskyldig förälder ansöker om ekonomiskt bistånd har nämnden rätt att, vid beräkning av biståndets storlek, beakta att en ungdom som går i gymnasieskolan inte har deltagit i studierna på ett sådant sätt att de bidrag som förutsätter sådana studier kan betalas ut.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om garantipension

2024-05-06

 Dom i mål om garantipension.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om avstängning från arbetslöshetsersättning

2024-05-03

 Fråga om det i arbetslöshetsförsäkringens mening funnits giltig anledning att lämna ett arbete av hälsoskäl.

Share Öppna i ny flik

Inget prövningstillstånd i ett uppmärksammat mål om mord med mera

2024-05-03

 I december 2023 dömde Svea hovrätt fem personer för ett antal olika brott. Två av dem dömdes för bland annat ett uppmärksammat mord på en tolvårig flicka till fängelse på livstid.

Share Öppna i ny flik

Ny domarutnämning vecka 18

2024-05-03

 Regeringen har den 2 maj utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om påföljd för fastighetsmäklare

2024-05-02

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om de utgångspriser som en fastighetsmäklarare har angett i sin marknadsföring har varit vilseledande och fastighetsmäklaren därmed har agerat i strid med god fastighetsmäklarsed (Mål nr 5736-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1182-23).

Share Öppna i ny flik

Röntgen införs i domstolens säkerhetskontroll

2024-04-30

 Torsdagen den 2 maj kompletteras säkerhetskontrollen vid Förvaltningsrätten i Växjö och Växjö tingsrätt med röntgenutrustning.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-04-30

 Nu är det på nytt dags för Domarbloggen att besöka en av våra tidigare notarier. Vi är så klart nyfikna på att höra vad som har hänt efter notarietiden. I det här inlägget träffar vi Darin som efter sin tid som notarie på Södertörns tingsrätt bestämde sig för att bredda sina juridiska kunskaper och lära sig mer om förvaltningsdomstolarna. I dag arbetar Darin som föredragande jurist på Kammarrätten i Stockholm. Hon berättar för oss om sin vardag och hur hon tyckte att det var att sitta ting.

Share Öppna i ny flik

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om märkning av livsmedel

2024-04-26

 Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att hämta in förhandsavgörande från EU-domstolen när det gäller tolkningen av de unionsrättsliga reglerna om märkning av livsmedel för speciella medicinska ändamål.