Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Beslut angående jävsinvändning

2022-11-22

 Hovrätten har i dag beslutat att avslå jävsinvändningen i målet gällande bland annat grov trolöshet mot huvudman.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2022-11-22

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Begränsad öppettid den 2 december 2022

2022-11-22

 Tingsrätten har begränsad öppettid fredagen den 2 december 2022 och stänger kl. 11.30.

Share Öppna i ny flik

Två döms för grova bedrägerier i samband med fastighetsaffärer

2022-11-22

 Tingsrätten har i dag dömt två män, 62 och 57 år gamla, till fängelse för flera fall av grovt bedrägeri.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen tas om i mål kopplat till händelse då 12-årig flicka sköts till döds

2022-11-21

 Tingsrätten har beslutat att huvudförhandlingen som bland annat rör försök till mord och förberedelse till mord under perioden den 2 augusti till den 23 november 2020 ska tas om.

Share Öppna i ny flik

Två 18-åringar döms för skjutningen på Gamlegårdens köpcentrum i Kristianstad

2022-11-21

 Hovrätten ändrar delvis tingsrättens dom. En 22-åring frikänns helt medan hovrätten dömer en 18-åring som tingsrätten frikänt. En annan 18-åring döms även i hovrätten.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig upphandling

2022-11-18

 Lottning har ansetts tillåtet för att begränsa antalet likvärdiga anbudssökande vid en offentlig upphandling enligt det selektiva förfarandet.

Share Öppna i ny flik

Inte rätt av Tullverket att stoppa export till Ryssland

2022-11-17

 Tullverket har inte visat att varor för export till Ryssland är föremål för förbud. Förvaltningsrätten upphäver därför Tullverkets beslut och frigör varorna till export.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten friar en av de mordbrandsåtalade i Ängelholm

2022-11-17

 Helsingborgs tingsrätt dömde den 5 september 2022 två unga män för grov mordbrand efter en anlagd brand på ett HVB-hem i Ängelholm den 16 mars i år. Hovrätten frikänner nu en av dem.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukpenning och sjukpenninggrundande inkomst

2022-11-16

 Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att det för rätt till sjukpenning vid psykiatriska tillstånd inte krävs att det i det medicinska underlaget redovisas undersökningsfynd som bygger på annat än läkarens iakttagelser och uppgifter som den försäkrade lämnat.