Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Hovrättens mål: B 215-24 och B 364-24 (synnerligen grovt vapenbrott, förberedelse till mord, människorov, försök till mord m.m.)

2024-03-25

 Den 26 januari 2024 resp. den 1 mars 2024 meddelade Sundsvalls tingsrätt domar mot ett antal personer för inblandning i brott i samband med de s.k. Sidsjö-händelserna. Två tilltalade frikändes. Tingsrättens domar har överklagats i olika delar, dels av åklagaren, dels av flera av de tilltalade.

Share Öppna i ny flik

Samarbete med Vänersborgs tingsrätt

2024-03-22

 Nu gör vi det TILLSAMMANS!

Share Öppna i ny flik

Fälldes för grovt rattfylleri trots påstående om sömnkörning

2024-03-22

 En man som var alkoholpåverkad hade kört bil i ungefär sju kilometer. Han åtalades för rattfylleri, men invände att körningen måste ha skett i sömnen. Högsta domstolen har funnit att det är styrkt att föraren haft uppsåt till körningen och han har därför dömts för grovt rattfylleri.

Share Öppna i ny flik

Samarbete med Uddevalla tingsrätt

2024-03-22

 

Nu gör vi det TILLSAMMANS!

Uddevalla och Vänersborgs tingsrätt är geografiskt närbelägna varandra och lagmännen (Johan Sanner vid Uddevalla tingsrätt och Niclas Johannisson vid Vänersborgs tingsrätt) vill se ett utökat samarbete mellan de båda tingsrätterna.

Lagmännen vill minska sårbarheten, höja kvalitén på verksamheten och inte minst främja graden av samarbete inom Sveriges domstolar.

Johan Sanner och Niclas Johannisson har därför antagit de ...

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2024-03-22

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om omvårdnadsbidrag

2024-03-21

 Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att skola inte utgör ett sådant annat samhällsstöd som ska påverka rätten till omvårdnadsbidrag.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om taxiförarlegitimation

2024-03-21

 Den olämplighetstid som bestäms i ett beslut om slutlig återkallelse av en taxiförarlegitimation ska räknas från och med dagen för beslutet även om beslutet har föregåtts av en återkallelse tills vidare.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt m.m.

2024-03-20

 

Inkomstskatt m.m.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om gallring av handlingar och radering av personuppgifter

2024-03-20

 Dom i mål om gallring av handlingar och radering av personuppgifter.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2024-03-20

 Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked i ett ärende som gällde beskattning av elstöd.