Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Förstahandshyresgästs skadeståndsansvar vid andrahandshyresgästs kvarstannande

2023-10-17

 Högsta domstolen har ansett att en förstahandshyresgäst är skyldig att ersätta hyresvärden för den skada som värden orsakas när en andrahandshyresgäst stannat kvar i lägenheten efter det att förstahandshyresgästens hyrestid löpt ut och förstahandshyresgästen varit skyldig att flytta.

Share Öppna i ny flik

Åtal gällande bland annat anstiftan av mord på Emporia

2023-10-17

 Åklagaren har i dag lämnat in stämningsansökan gällande bland annat anstiftan av och medhjälp till mord på köpcentret Emporia.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om avvisad talan

2023-10-17

 Ett kommunalförbund är behörigt att ansöka om ersättning för utbildningskostnader enligt förordningen om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-10-16

 Beslut i mål om förhandsbesked i inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2023-10-16

 Ett förbättrat resegarantisystem (SOU 2023:23)

Share Öppna i ny flik

Häktning för mord m.m.

2023-10-16

 Tingsrätten har idag häktat en person på sannolika skäl misstänkt för bl.a. mord och försök till mord i två fall den 12 oktober 2023 i Västberga samt för mord i två fall den 13 oktober 2023 i Tullinge.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mervärdesskatt

2023-10-16

 Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att en beskattningsbar person inte kan vägras att använda en omsättningsbaserad beräkningsmetod för att bestämma andelen avdragsgill ingående mervärdesskatt avseende gemensamma kostnader vid s.k. blandad verksamhet.

Share Öppna i ny flik

Flera personer döms för organiserad narkotikahantering i Karlstad

2023-10-16

 Tre personer döms till fängelsestraff för grovt narkotikabrott bestående i hantering av kokain inom ramen för en organiserad narkotikahandel.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2023-10-13

 Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att reducerad mervärdesskattesats inte ska tillämpas på tillhandahållande av dressincykling.

Share Öppna i ny flik

Åtal gällande människorov m.m

2023-10-12

 Åtal väcktes den 12 oktober 2023 vid Halmstads tingsrätt mot fyra män (17-27 år) för människorov och grovt övergrepp i rättssak m,m.