Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bostadstillägg

2023-03-24

 Bristande insikt hos en person om att denne har fått bostadstillägg utan att vara berättigad till det har inte ansetts utgöra särskilda skäl för att efterge ett krav på återbetalning av bostadstillägget när personen har god man förordnad för sig.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen har beslutat att Hovrätten för Västra Sverige ska yttra sig i ett uppmärksammat mål

2023-03-24

 Högsta domstolen har i dag beslutat att Hovrätten för Västra Sverige ska yttra sig över riksåklagarens överklagande i ett uppmärksammat mål. Yttrandet ska avse vad riksåklagaren har anfört i fråga om att rättegångsfel har begåtts i hovrätten. Hovrätten ska komma in med sitt yttrande senast den 12 april 2023.

Share Öppna i ny flik

Beslut om häktning och tid för dom i mål om bland annat mord på en 12-årig flicka

2023-03-24

 Tingsrätten har i dag beslutat att de tre män som är häktade i målet ska fortsätta att vara häktade. Dom kommer att meddelas den 26 april 2023 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2023-03-23

 Remissvar över delbetänkandet Åtgärder på fiskeområdet för att skydda Natura 2000-områden i havet (SOU 2022:66)

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2023-03-23

 Regeringen har utnämnt nya domare.

Share Öppna i ny flik

Två nya lagmän till Kammarrätten i Stockholm

2023-03-23

 Regeringen har idag utnämnt Annika Lowén och Mikael Westberg till kammarrättslagmän vid Kammarrätten i Stockholm.

Share Öppna i ny flik

Fyra män döms för hanteringen av 330 kilo kokain som dumpades från ett fartyg

2023-03-23

 I maj 2020 lastades 380 kilo kokain av från ett lastfartyg till en mindre båt utanför Göteborg. 50 kilo förlorades i havet. De fyra män som har stått åtalade för hanteringen av lasten har dömts till ansvar för synnerligen grovt narkotikabrott till varierande fängelsestraff mellan 1 år och 8 år beroende på sin delaktighet i denna hantering.

Share Öppna i ny flik

Sveriges Domstolar populäraste arbetsgivaren bland studenter

2023-03-23

 För första gången hamnar Sveriges Domstolar i topp när juriststudenterna rankar den mest attraktiva arbetsgivaren.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten ogillar åtal för våldtäkt

2023-03-22

 Hovrätten ändrar tingsrättens dom efter att försvaret presenterat ny bevisning.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-03-22

 Du kanske undrat varför ett vittne behöver komma till domstolen även fast hen redan berättat allt för polisen? Det får du svar på i veckans inlägg på Domarbloggen. Inlägget är den första delen i en ny serie som handlar om rättsprinciper och rättssäkerhet.