Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om arbetslöshetsförsäkring

2023-09-27

 Det förhållandet att en persons alkoholmissbruk har lett till körkortsåterkallelse av medicinska skäl har inte ansetts utgöra ett sådant otillbörligt uppförande som kan föranleda avstängning från rätt till arbetslöshetsersättning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mord och försök till mord på Långströmsgatan i Göteborg

2023-09-27

 Hovrätten har idag dömt en 23-årig man för mord av sin mor och försök till mord av hennes nya partner. Brotten, som skedde genom påkörning med bil, hade enligt hovrätten hedersmotiv. Mannens yngre bror, som var passagerare i bilen, frias från ansvar för påkörningen.

Share Öppna i ny flik

Information om kommande huvudförhandling i Vetlandamålet

2023-09-27

 

Mål: B 1735-23

Hovrättens huvudförhandling i brottmålet där två unga kvinnor dömdes av tingsrätten för mord och grovt gravfridsbrott till livstids fängelse kommer som tidigare meddelats att inledas den 4 oktober 2023 i Göta hovrätts lokaler (Hamngatan 11 i Jönköping).

Huvudförhandlingsplan

Dag 1 (4 oktober 2023)

Yrkanden och inställningar, sakframställan samt genomgång av den skriftliga bevisningen.

Dag 2 (10 oktober 2023)

Förhör...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mervärdesskatt

2023-09-26

 Ett moderbolag vars enda ekonomiska verksamhet består i att tillhandahålla skattepliktiga tjänster till dotterbolag har avyttrat ett av dotterbolagen. Kostnader som har uppkommit i samband med avyttringen av andelarna har ansetts ha ett sådant direkt och omedelbart samband med moderbolagets samlade ekonomiska verksamhet som krävs för rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-09-26

 Veckans blogginlägg handlar om årets nämndemannaval . Det är nämndemannaval bara var fjärde år. I blogginlägg får ni veta mer om hur nämndemannavalet går till och tingsrättens roll i processen

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2023-09-25

 En justerad sanktionsavgift vid överträdelser av penningtvättslagen och ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2023-09-25

 Energimarknads-inspektionens föreskrifter om elnätföretagens intäktsramar

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om merkostnadsersättning

2023-09-25

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om fasta kostnader för bil kan berättiga till merkostnadsersättning (Mål nr 553-23, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3033-21).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om merkostnadsersättning

2023-09-25

 Fråga om en kostnad till följd av överkonsumtion som uppkommit på grund av en persons funktionsnedsättning kan utgöra en sådan skälig kostnad som ger rätt till merkostnadsersättning (Mål nr 2890-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4001-22).

Share Öppna i ny flik

Ytterligare förhandlingsdag i det mål som rör åtal för grov olovlig underrättelseverksamhet

2023-09-25

 En man i 60-årsåldern är sedan tidigare åtalad för bl.a. grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige och grov olovlig underrättelseverksamhet mot främmande makt.