Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen avseende mord m.m. på Emporia nu avslutad

2023-08-22

 Idag avslutade Malmö tingsrätt huvudförhandlingen i det mål där en 16-åring är åtalad för mord, mordförsök och framkallande av fara för annan på Emporia köpcentrum den 19 augusti 2022. Åtalet avser även grovt vapenbrott och ringa narkotikabrott.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-08-22

 Sveriges domstolar har inlett ett samarbete med den armeniska domar- och åklagarakademin. Armenien befinner sig i ett läge där man önskar reformera samhället i en öppen och demokratisk riktning. En viktig del av reformarbetet är att öka förtroendet för rättsväsendet. I veckans inlägg berättar Ludvig Becking om det spännande samarbetet. Ludvig arbetar som internationell samordnare på den internationella enheten på Domstolsverket.

Share Öppna i ny flik

Ingen ersättning från ansvarsförsäkring för brand på kurortshotell

2023-08-22

 Målet gällde ett krav från en skadelidandes försäkringsbolag mot en ansvarsförsäkringsgivare. Den försäkrade skadevållaren hade gått i konkurs. I Högsta domstolens avgörande behandlas bl.a. betydelsen av en tidigare dom mellan den försäkrade och ansvarsförsäkringsgivaren.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan inleds

2023-08-18

 I juni 2010 inleddes en förundersökning om brott mot den internationella humanitära rätten i Sudan mellan åren 1997 och 2003. I november 2021 väcktes åtal mot två personer avseende medhjälp till grovt folkrättsbrott. Åklagaren väckte samtidigt talan om företagsbot och förverkande mot ett svenskt bolag. Den 5 september 2023 inleds huvudförhandling i målet.

Share Öppna i ny flik

Trial commences in case regarding complicity in grave war crimes in Sudan

2023-08-18

 In June 2010, a preliminary investigation was initiated regarding possible violations of international humanitarian law in Sudan between the years of 1997 and 2003. In November 2021, two persons were indicted for complicity in grave war crimes. At the same time, charges were brought against a Swedish company with claims regarding asset forfeiture and payment of company fine. On September 5, 2023, the trial commences.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten ändrar straffet för mord på en 19 månaders pojke

2023-08-16

 Även hovrätten dömer en pappa för mord på sin 19 månader gamla son. Hovrätten ändrar straffet från livstid till 18 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om garantipension

2023-08-15

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om en person, som på grund av ett frihetsberövande vistas utomlands, kan anses ha sitt egentliga hemvist i Sverige och därmed anses vara bosatt här trots att utlandsvistelsen varat längre än ett år. (Mål nr 801-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3189-22).

Share Öppna i ny flik

15-åring har häktats misstänkt för medhjälp till människorov i Stockholms län

2023-08-11

 Södertörns tingsrätt har idag häktat en 15-åring på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till människorov i Stockholms län. Sannolika skäl är den starkare misstankegraden.

Share Öppna i ny flik

Åtal för mord i Hammarby sjöstad

2023-08-09

 En 15-årig pojke har åtalats för mord på en annan 15-åring i Lumaparken i Hammarby sjöstad den 26 maj 2023.

Share Öppna i ny flik

Åtal för mord m.m. på Emporia köpcentrum i Malmö

2023-08-04

 En 16-åring har åtalats vid Malmö tingsrätt för mord, mordförsök och framkallande av fara för annan på Emporia köpcentrum den 19 augusti 2022. Åtalet avser även grovt vapenbrott och ringa narkotikabrott.