Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2022-12-16

 Ett bolags tillhandahållande av tjänster som god man och förvaltare som utförs av bolagets anställda har ansetts omfattas av undantaget från skatteplikt för tjänster som utgör social omsorg. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Information om huvudförhandling i mål om grovt folkrättsbrott och mord i Iran 1988

2022-12-15

 Stockholms tingsrätt dömde den 14 juli 2022 en 61-årig iransk medborgare för grovt folkrättsbrott och mord i Iran till livstids fängelse. Skadestånd för psykiskt lidande dömdes också ut till anhöriga till avlidna personer och till överlevande målsägande. Både åklagaren och den dömde har överklagat tingsrättens dom. Den dömde begär i sitt överklagande bl.a. att bli frikänd och åklagaren begär att den dömde även ska dömas för ytterligare gärningsmoment.

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten ogillar åklagarens talan i målet om arbetsplatsolyckan på Smurfit Kappa i Piteå

2022-12-15

 Hovrätten delar tingsrättens bedömning att det saknas förutsättningar för att ålägga Smurfit Kappa och Green Cargo att betala företagsbot till staten.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om skyddsåtgärder vid övergivna gruvhål

2022-12-15

 Fråga om en länsstyrelses beslut att, i enlighet med en ämbetsskrivelse, inte vidta några skyddsåtgärder vid övergivna gruvhål får överklagas (Mål nr 6553-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 179-21).

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord på gym

2022-12-15

 Tingsrätten har idag dömt en 20-årig man till livstids fängelse efter ett mord på ett gym vid Tuve torg i april 2022. Samtidigt döms en kamrat till mannen för skyddande av brottsling till ett års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om påföljd för fastighetsmäklare

2022-12-14

 Varning enligt fastighetsmäklarlagen; fråga om en fastighetsmäklare gör sig sig skyldig till en förseelse som bör föranleda påföljd när mäklaren i marknadsföringen av en fastighet som utgångspris anger den köpeskilling säljaren vill få och utgångspriset överstiger marknadsvärdet. (Mål nr 6078-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 814-21).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2022-12-14

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Skiljedom i investeringstvist förklaras ogiltig

2022-12-14

 I maj 1987 ingick några europeiska länder, däribland Luxemburg och Polen, ett avtal om ömsesidigt främjande och skydd av investeringar (investeringsavtalet). Ett bolag registrerat i Luxemburg förvärvade aktier i två polska banker som senare slogs samman. En finansmyndighet i Polen upphävde rösträtten för aktierna i banken och beslutade att aktierna skulle tvångsförsäljas. Bolaget inledde i Sverige ett skiljeförfarande mot Polen enligt investeringsavtalet. Efter klander av domen uppkom fråga om ogiltighet av skiljedomen. Hovrätten kom fram till att den inte skulle ogiltigförklaras. Högsta domst...

Share Öppna i ny flik

Rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning

2022-12-14

 Mål: B 769-22 Tingsrätten har kommit fram till att den pojke som misstänks för mycket allvarlig brottslighet mot en nioårig flicka på Morö Backe i Skellefteå den 7 juli, är straffmyndig och dömer honom för försök till mord och grov våldtäkt mot barn.

Share Öppna i ny flik

Pressträff med anledning av dom i målet om försök till mord

2022-12-13

 Mål: B 769-22 Den 14 december kl. 11.00 meddelas dom i målet om försök till mord m.m. på Morö Backe i Skellefteå i juli. I samband med det kommer tingsrätten att hålla en pressträff.