Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd åt asylsökande enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

2023-10-25

 Fråga om en utlänning omfattas av personkretsen asylsökande i 1 § första stycket i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. när personen fått avslag på sin asylansökan och ansöker om uppehållstillstånd för arbete, s.k. spårbyte (Mål nr 7600-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2090-22).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd åt asylsökande enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

2023-10-25

 Fråga om en utlänning omfattas av personkretsen asylsökande i 1 § första stycket i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. när personen fått avslag på sin asylansökan och ansöker om uppehållstillstånd som familjemedlem till arbetstagare, s.k. spårbyte (Mål nr 2416-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6738-22).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skatt på energi

2023-10-24

 Avdrag har medgetts för energiskatt och koldioxidskatt på bränsle som har förbrukats för framställning av elektrisk kraft som inte är skattepliktig eftersom den har förbrukats för framställning av elektrisk kraft.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2023-10-24

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Framflyttad dom i mål angående försök till mord, grovt rån, grovt narkotikabrott m.m.

2023-10-23

 Eftersom det behövs ytterligare tid för domens färdigställande kommer dom att meddelas på fredag den 27 oktober 2023 kl. 11.00. Den som önskar beställa domen kan redan nu anmäla det till sodertorns.tingsratt.avdelning2@dom.se.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer en man för innehav av kniv på allmän plats

2023-10-23

 Det var i samband med en förhandling i Jönköpings tingsrätt om hets mot folkgrupp i september månad som den nu åtalade mannen hade med sig en kniv. Kniven upptäcktes när mannen passerade tingsrättens säkerhetskontroll.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2023-10-23

 Tidsgräns för förvar bedöms inte ha överskridits efter preskriberat utvisningsbeslut.

Share Öppna i ny flik

Tillståndet för en gruppbostad ska återkallas omedelbart

2023-10-23

 IVO:s beslut att återkalla tillståndet för verksamheten vid Klastorpsvägen ska gälla omedelbart. Skälen för detta väger tyngre än tillståndshavarens och boendes intressen av att verksamheten tillfälligt drivs vidare.

Share Öppna i ny flik

Två personer häktade för grov obehörig befattning med hemlig uppgift

2023-10-20

 Tingsrätten har i dag häktat två personer misstänkta för grov obehörig befattning med hemlig uppgift i Storstockholmsområdet under 2023.

Share Öppna i ny flik

Uppmärksammat mål där fråga hänskjutits från Nacka tingsrätt

2023-10-20

 I ett uppmärksammat mål, där det har väckts en grupptalan mot staten om klimatet (det s.k. Auroramålet), har Nacka tingsrätt i dag beslutat att hänskjuta en viss fråga till prövning av Högsta domstolen.