Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingsplanen i mål om grovt spioneri m.m. har uppdaterats

2022-11-28

 Huvudförhandlingsplanen i målet har uppdaterats med en ytterligare dag och en ytterligare offentlig del.

Share Öppna i ny flik

Energimyndigheten har inte visat att det finns skäl för sanktioner

2022-11-28

 Förvaltningsrätten i Linköping upphäver Statens energimyndighets beslut om restriktiva åtgärder riktade mot Kubikenborg Aluminium AB i form av frysning av verksamhetsutövardepåkonto i unionsregistret och beviljat stöd.

Share Öppna i ny flik

Dom gällande åtal för vållande till annans död

2022-11-28

 Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom i mål där åtal har väckts mot en polis för vållande till annans död alternativt tjänstefel. Tingsrätten dömer polisen för vållande till annans död.

Share Öppna i ny flik

En person häktad misstänkt för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige samt främmande makt

2022-11-25

 Tingsrätten har i dag häktat en person misstänkt för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige samt främmande makt under perioden januari 2013 till november 2022.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2022-11-25

 Dom i mål om rättsprövning.

Share Öppna i ny flik

Den 40 åriga man som åtalats för att ha skadat en äldre kvinna på Nytorget i somras har i dag friats från misstankarna.

2022-11-25

 

I slutet av augusti 2022 blev en äldre kvinna skadad i ett fall orsakat av den 40 åriga mannen. Händelsen har tagits upp på film vilket innebär att tingsrätten haft ett mycket gott underlag att göra bedömningen på. Av filmen framgår att kvinnan lutar sig mot mannen som sitter på marken och hon verkar säga något till honom. Mannen reser sig upp och tar tag om henne, närmast som en omfamning, och de båda faller till marken. Mannen sitter en kortare stund på kvinnans bröst och hals för att sedan r...

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i mål om grovt spioneri m.m. inleds

2022-11-24

 Den 25 november inleds huvudförhandlingen som beräknas pågå till den 12 december.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rätt att ta del av allmän handling

2022-11-24

 Rätt att ta del av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om kompensation till flygpassagerare vid inställd flygning och om ersättning för rättegångskostnader i småmål

2022-11-24

 I enlighet med EU-domstolens rättspraxis ska full kompensation enligt EU:s flygpassagerarförordning betalas även när en passagerare till följd av en inställd flygning ombokas till ett tidigare flyg. Högsta domstolen gör även vissa uttalanden om förutsättningarna för ersättning avseende rättslig rådgivning i småmål.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling om mord

2022-11-24

 Solna tingsrätt håller huvudförhandling den 25 och 30 november rörande åtal mot en ung kvinna för mord.