Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om enskilt åtal mot en politiker för grovt förtal

2021-08-20

 Göteborgs tingsrätt ogillade ett enskilt åtal mot en politiker för grovt förtal. Domen har överklagats till Hovrätten för Västra Sverige. Hovrättens huvudförhandling kommer att påbörjas den 7 september och beräknas pågå i tre dagar.

Share Öppna i ny flik

Lexbase firar en halv miljon användare

2021-08-19

 Lexbase firar en halv miljon användare Sedan starten för snart åtta år sedan har Lexbase hjälpt människor att utnyttja vår grundlagsstadgade rätt att få ta del av offentliga handlingar och att ha insyn i hur rättsväsendet fungerar. Något som är viktigt för vår rättssäkerhet.

Share Öppna i ny flik

Förhandling gällande mord m.m. avslutad

2021-08-16

 Huvudförhandlingen i målet mot två tilltalade, där den ene är åtalad för mord och grovt vapenbrott den 18 april 2021 i Värnamo och den andre för grov misshandel på samma tid och plats, har idag avslutats.

Share Öppna i ny flik

Åtal mot den s.k. Nytorgsmannen har kommit in till tingsrätten

2021-08-13

 Den man som i media kallats för Nytorgsmannen har idag åtalats för ett stort antal våldtäkter, varav en grov, samt viss annan brottslighet. Eftersom det omfattande förundersökningsmaterialet innehåller en rad sekretessbelagda uppgifter behöver tingsrätten tid att gå igenom materialet innan det kan lämnas ut. Den som beställer materialet får räkna med att det kan expedieras tidigast i början av nästa vecka (vecka 33).

Share Öppna i ny flik

Dom i målet rörande grova bedrägerier och grova bidragsbrott avseende assistansersättning

2021-08-12

 Göteborgs tingsrätt har i dag dömt 18 personer med kopplingar till ett assistansbolag för grova bedrägerier och grova bidragsbrott mot Försäkringskassan och Göteborgs stad. Fyra personer har frikänts helt.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål gällande grovt skattebrott m.m. startar den 17 augusti

2021-08-10

 Hovrättens huvudförhandling i mål nummer B 1845-21 gällande stor momshärva kommer att inledas den 17 augusti 2021. Förhandlingen kommer att hållas i sal 2 vid Göta hovrätt den 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 och 30 augusti samt den 13, 14, 15 och 16 september 2021.

Share Öppna i ny flik

Undanröjd dom i det s.k. Vårdexpressenmålet

2021-08-09

 Hovrätten har idag undanröjt Malmö tingsrätts dom i det s.k. Vårdexpressenmålet. Målet har återförvisats till tingsrätten för förnyad handläggning. Skälet är att en nämndeman som deltagit i tingsrättens mål varit jävig.

Share Öppna i ny flik

Åtal om misstänkt mord efter att en man hittats död på Dumme mosse har inkommit till Jönköpings tingsrätt

2021-08-06

 Kammaråklagare Lisa Hedberg har inkommit med stämningsansökan gällande mord den 21 april 2021 vid Dumme mosse, Jönköpings kommun.

Share Öppna i ny flik

Ett upphandlat ramavtal har utfyllts med en regel om ensamrätt för en konsult

2021-07-30

 Ett ramavtal för vissa tjänster ingicks mellan en beställare och en konsult i enlighet med gällande regler om upphandling. Högsta domstolen kom med en objektiv metod för tolkning och avtalsutfyllnad fram till att avtalet medför en ensamrätt för konsulten och att det är ett avtalsbrott om beställaren köper tjänster som omfattas av avtalet från någon annan än konsulten.

Share Öppna i ny flik

Dom i målet rörande skjutningen i Gamlestaden

2021-07-29

 Göteborgs tingsrätt har i dag dömt 13 personer med kopplingar till kriminella nätverk till långa fängelsestraff. De döms för bland annat medhjälp till mord och förberedelse till mord. Tre personer har frikänts helt.