Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Tilltalad fick inte ersättning för värderingsintyg

2021-07-13

 En tilltalad i brottmål som var åtalad för grovt häleri anlitade en egen värderingsman för att han tyckte att åklagaren hade värderat hälerigodset till ett för högt belopp. Högsta domstolen har avslagit hans begäran om ersättning för värderingskostnaden, trots att åklagaren inte kunde bevisa sitt påstående om godsets värde.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut rörande skidanläggning i Skorvdalen/Örndalen

2021-07-13

 Mark- och miljödomstolen har bedömt att verksamhet med etablering av ny skidanläggning i Skorvdalen står i strid med förbudsbestämmelser i artskyddsförordningen (2007:845). Detta eftersom verksamheten ska bedrivas inom ett fortplantingsområde för kungsörn. Domstolen upphäver därför länsstyrelsens beslut.

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för det s.k. julmordet

2021-07-13

 Tingsrätten har idag dömt en 32-årig man till livstids fängelse för mordet på en 28-årig man i december 2020.

Share Öppna i ny flik

Rättegång om påstått våldsamt upplopp inleds tisdagen den 13 juli 2021

2021-07-09

 Åklagaren har den 24 juni 2021 väckt åtal mot elva personer som påstås ha deltagit i våldsamt upplopp i Hjällbo fredagen den 28 maj 2021. Rättegången inleds tisdagen den 13 juli 2021 och pågår under fyra dagar.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-07-09

 En utlänning som utvisats av allmän domstol på grund av brott och som därefter ansöker om asyl kan ha rätt till offentligt biträde vid prövningen hos Migrationsverket.

Share Öppna i ny flik

Långa fängelsestraff för man och kvinna som utsatte barn för sexuella övergrepp (mål B 2124–20)

2021-07-09

 Kalmar tingsrätt har idag meddelat dom i det omfattande mål där en man och en kvinna åtalats för en stor mängd grova våldtäkter och andra sexuella övergrepp mot två små barn. Mannen döms för bland annat 181 fall av grov våldtäkt mot barn och grovt barnpornografibrott till fängelse i 13 år och 6 månader. Kvinnan döms för bland annat 14 fall av grov våldtäkt mot barn och grovt barnpornografibrott till fängelse i 8 år och 6 månader.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-07-08

 Återkallelse av alternativ skyddsstatusförklaring vid ändrade personliga förhållanden.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten halverar skattetillägg

2021-07-08

 Det har gått mer än tre år sedan ett bolag fick veta att det kunde komma att få skattetillägg. Kammarrätten befriar bolaget från hälften av skattetillägget eftersom handläggningen hos förvaltningsrätten och i kammarrätten tagit oacceptabelt lång tid.

Share Öppna i ny flik

Leverantörsfakturor betalas på förfallodag

2021-07-08

 Riksgälden har den 1 juli rekommenderat myndigheterna att återgå till normal rutin och betala leverantörsfakturor på förfallodagen.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-07-08

 Regeringen har den 8 juli 2021 utnämnt