Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten avslår yrkanden om inhibition av Linköpings kommuns beslut att lägga ned ett antal skolor och förskolor

2023-03-31

 

Barn- och ungdomsnämnden i Linköpings kommun beslutade den 23 mars 2023 bland annat att ett antal skolor och förskolor ska läggas ned. Fyrtionio personer har hittills överklagat beslutet och samtliga begär att beslutet tills vidare inte ska gälla (inhibition).

Förvaltningsrätten i Linköping har idag beslutat att vad som hittills kommit fram i målet inte når upp till det krav som uppställts i praxis, nämligen att starka skäl ska tala för att beslutet är olagligt och att det förhindrar att ett a...

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om resning

2023-03-31

 Resning beviljad i mål där klaganden inte fått möjlighet att komplettera sitt överklagande innan frågan om prövningstillstånd avgjordes.

Share Öppna i ny flik

Inför pressträff med anledning av dom i mål om bland annat mord på en 12-årig flicka

2023-03-31

 Tingsrätten kommer att hålla en pressträff i samband med att dom meddelas i mål om bland annat mord på en 12-årig flicka. Domen meddelas den 26 april 2023 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Uttalande i regionfullmäktige var inte hets mot folkgrupp

2023-03-31

 En ledamot i regionfullmäktige i Region Sörmland åtalades för ett uttalande som han gjorde vid ett fullmäktigesammanträde. Högsta domstolen har funnit att uttalandet inte är straffbart som hets mot folkgrupp.

Share Öppna i ny flik

Femton års fängelse för två försök till mord

2023-03-31

 Malmö tingsrätt har idag dömt en 22-årig man till fängelse i 15 år för två försök till mord och två fall av grov misshandel. Han ska även betala skadestånd till målsägandena med sammanlagt nästan 680 000 kr.

Share Öppna i ny flik

Friande dom i mål om grovt bedrägeri och grovt svindleri

2023-03-31

 Frikännande dom i mål om åtal för grovt bedrägeri och grovt svindleri i samband med utgivande av obligationer och konvertibler.

Share Öppna i ny flik

Inställd förhandlingsdag, mål nr B 1391-21

2023-03-30

 Förhandlingsdagen den 31 mars 2023 är inställd.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2023-03-30

 Regeringen har utnämnt ny domare.

Share Öppna i ny flik

Genomsökning på distans får ske även om den eftersökta informationen kan vara lagrad i utlandet

2023-03-30

 Genomsökning på distans utgör ett nytt tvångsmedel som gör det möjligt för polisen att under en brottsutredning komma åt elektroniska uppgifter som kan ha betydelse som bevis och som finns lagrade på t.ex. externa servrar eller i s.k. molnbaserade internettjänster. Det har varit oklart om tvångsmedlet kan användas även när den eftersökta informationen är lagrad eller kan vara lagrad i utlandet. Högsta domstolen har nu klargjort att så är fallet.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar dom i mål rörande mord i Forsa, Hudiksvalls kommun

2023-03-30

 Hovrätten för Nedre Norrland har i dag ändrat Hälsinglands tingsrätts dom avseende mord och har i stället bedömt gärningen som kvinnans sambo begått som synnerligen grov misshandel. Straffet har ändrats från fängelse på livstid till sju års fängelse.