Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Tre män döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet till fängelse mellan 2 år 6 månader och 4 år

2022-07-21

 

Tingsrätten har idag dömt tre män för att tillsammans och i samförstånd med varandra och flera andra medgärningsmän ha angripit och stört polisverksamhet genom att använda våld och hot om våld mot poliser och skadat polisfordon som använts i verksamheten. Gärningen inträffade den 17 april 2022 i stadsdelen Skäggetorp i Linköping. Tingsrätten har bedömt att våldet och hotet riktats mot polisen i deras utryckning- och brottsbekämpande verksamhet i syfte att försvåra och hind...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-07-20

 Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt skattekonsekvenserna av en gåva av andelar i ett danskt kommanditselskab.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2022-07-19

 Fråga om under vilka förutsättningar en person som har god man har rätt till bistånd i form av anskaffande av bostad (Mål nr 551-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 4664-21).

Share Öppna i ny flik

Efter 26 år dömer hovrätten en man för mord

2022-07-19

 Efter att hovrättens tidigare dom rests av Högsta domstolen till nackdel för den tilltalade dömer hovrätten honom för mord till fängelse i fem år. Hovrätten anser vidare att de nära anhöriga ska få den ersättning de har begärt.

Share Öppna i ny flik

En man som gett andra i uppdrag att begå ett mord döms för anstiftan av mord trots att fel person dödades

2022-07-15

 En man gav två personer i uppdrag att skjuta ihjäl en viss person. På grund av förväxling dödades i stället en medhjälpare till uppdragsgivaren och gärningsmännen kom, såvitt utredningen utvisar, aldrig att höja vapen mot det tilltänkta offret. Sedan uppdragsgivaren hade åtalats för sin inblandning i händelsen har Högsta domstolen nu tagit ställning till vad han har gjort sig skyldig till; anstiftan av försök till mord på det tilltänkta offret, anstiftan av mord på det faktiska offret eller bådadera?

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2022-07-15

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

En 29-årig man döms för ett stort antal våldtäkter mot barn och sexuella övergrepp mot barn

2022-07-15

 Tingsrätten har dömt en 29-årig man för att han över internet begått ett stort antal våldtäkter mot barn och sexuella övergrepp mot barn samt ett flertal barnpornografibrott. Tingsrätten har i flera fall bedömt brotten som grova. De 42 brottsoffren är hemmahörande utomlands, bland annat i Argentina, Australien, Belgien, Danmark, England, Estland, Tyskland och USA.

Share Öppna i ny flik

Otillåten taleändring i ett mål om intrång i gemenskapsformgivning?

2022-07-14

 

Käranden framställde vid Patent- och marknadsdomstolen yrkanden om bl.a. vitesförbud och ersättning på grund av intrång i kärandens registrerade gemenskapsformgivningar. Därefter ändrade käranden sin talan så att den också omfattade påståenden om intrång på visst sätt i bolagets oregistrerade gemen­skapsformgivningar. Patent- och marknadsöverdomstolen har i likhet med underinstansen bedömt att taleändringen var otillåten och att talan i denna del därför skulle avvi...

Share Öppna i ny flik

Iransk medborgare döms till livstids fängelse för avrättningar av politiska fångar i Iran 1988

2022-07-14

 Stockholms tingsrätt har idag dömt en 61-årig iransk medborgare för deltagande i avrättningar av ett mycket stort antal politiska fångar i Iran sommaren 1988. Den åtalade har i rollen som assistent till biträdande åklagaren vid fängelset Gohardasht i Karaj utanför Teheran, tillsammans och i samförstånd med andra, varit delaktig i avrättningarna i fängelset efter en fatwa utfärdad av Irans högste religiöse ledare. Den första vågen av avrättningar riktade sig mot sympatisörer till Iranska Folkets Mujahedin. Handlingarna skedde i strid med den internationella humanitära rätten och har därför bedö...

Share Öppna i ny flik

Iranian citizen sentenced to life in prison for executions of political prisoners in Iran in 1988

2022-07-14

 Stockholm District Court has today sentenced a 61-year-old Iranian citizen for participating in the executions of many political prisoners in Iran in the summer of 1988. The accused has in the role of assistant to the deputy prosecutor at the Gohardasht prison in Karaj, Tehran jointly and in collusion with others been involved in the executions, which took place after a fatwa from Iran’s Supreme Leader. The first wave of executions was directed at sympathizers of the People's Mujahedin of Iran. The acts have been deemed as a serious crime against international law. The second wave of execution...