Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Fängelse för grovt vapenbrott m.m.

2022-07-22

 En 26-årig man döms i dag av tingsrätten för bland annat grovt vapenbrott till fängelse.

Share Öppna i ny flik

Tre män döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet till fängelse mellan 2 år 6 månader och 4 år

2022-07-21

 

Tingsrätten har idag dömt tre män för att tillsammans och i samförstånd med varandra och flera andra medgärningsmän ha angripit och stört polisverksamhet genom att använda våld och hot om våld mot poliser och skadat polisfordon som använts i verksamheten. Gärningen inträffade den 17 april 2022 i stadsdelen Skäggetorp i Linköping. Tingsrätten har bedömt att våldet och hotet riktats mot polisen i deras utryckning- och brottsbekämpande verksamhet i syfte att försvåra och hind...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-07-20

 Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt skattekonsekvenserna av en gåva av andelar i ett danskt kommanditselskab.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2022-07-19

 Fråga om under vilka förutsättningar en person som har god man har rätt till bistånd i form av anskaffande av bostad (Mål nr 551-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 4664-21).

Share Öppna i ny flik

Efter 26 år dömer hovrätten en man för mord

2022-07-19

 Efter att hovrättens tidigare dom rests av Högsta domstolen till nackdel för den tilltalade dömer hovrätten honom för mord till fängelse i fem år. Hovrätten anser vidare att de nära anhöriga ska få den ersättning de har begärt.

Share Öppna i ny flik

En man som gett andra i uppdrag att begå ett mord döms för anstiftan av mord trots att fel person dödades

2022-07-15

 En man gav två personer i uppdrag att skjuta ihjäl en viss person. På grund av förväxling dödades i stället en medhjälpare till uppdragsgivaren och gärningsmännen kom, såvitt utredningen utvisar, aldrig att höja vapen mot det tilltänkta offret. Sedan uppdragsgivaren hade åtalats för sin inblandning i händelsen har Högsta domstolen nu tagit ställning till vad han har gjort sig skyldig till; anstiftan av försök till mord på det tilltänkta offret, anstiftan av mord på det faktiska offret eller bådadera?

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2022-07-15

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

En 29-årig man döms för ett stort antal våldtäkter mot barn och sexuella övergrepp mot barn

2022-07-15

 Tingsrätten har dömt en 29-årig man för att han över internet begått ett stort antal våldtäkter mot barn och sexuella övergrepp mot barn samt ett flertal barnpornografibrott. Tingsrätten har i flera fall bedömt brotten som grova. De 42 brottsoffren är hemmahörande utomlands, bland annat i Argentina, Australien, Belgien, Danmark, England, Estland, Tyskland och USA.

Share Öppna i ny flik

Otillåten taleändring i ett mål om intrång i gemenskapsformgivning?

2022-07-14

 

Käranden framställde vid Patent- och marknadsdomstolen yrkanden om bl.a. vitesförbud och ersättning på grund av intrång i kärandens registrerade gemenskapsformgivningar. Därefter ändrade käranden sin talan så att den också omfattade påståenden om intrång på visst sätt i bolagets oregistrerade gemen­skapsformgivningar. Patent- och marknadsöverdomstolen har i likhet med underinstansen bedömt att taleändringen var otillåten och att talan i denna del därför skulle avvi...

Share Öppna i ny flik

Iransk medborgare döms till livstids fängelse för avrättningar av politiska fångar i Iran 1988

2022-07-14

 Stockholms tingsrätt har idag dömt en 61-årig iransk medborgare för deltagande i avrättningar av ett mycket stort antal politiska fångar i Iran sommaren 1988. Den åtalade har i rollen som assistent till biträdande åklagaren vid fängelset Gohardasht i Karaj utanför Teheran, tillsammans och i samförstånd med andra, varit delaktig i avrättningarna i fängelset efter en fatwa utfärdad av Irans högste religiöse ledare. Den första vågen av avrättningar riktade sig mot sympatisörer till Iranska Folkets Mujahedin. Handlingarna skedde i strid med den internationella humanitära rätten och har därför bedö...