Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2023-02-13

 Ansökan om rättsprövning avseende förlängd nätkoncession

Share Öppna i ny flik

Finansinspektionen hade fog för sitt beslut att dra in tillstånden för Nord Fondkommission AB

2023-02-13

 Förvaltningsrätten i Stockholm anser, i likhet med Finansinspektionen, att Nord Fondkommission AB i sin verksamhet på värdepappersmarknaden har brustit både i omsorgen om sina kunder och i sin interna styrning och kontroll. Domstolen anser att bristerna är allvarliga och att det därför var motiverat av Finansinspektionen att återkalla bolagets tillstånd.

Share Öppna i ny flik

Uppdaterad information om huvudförhandling om åtal för mord på Länsmanstorget

2023-02-13

 Huvudförhandlingen i målet om åtal för mord på Länsmanstorget har avslutats. Dom i målet kommer att meddelas den 28 februari 2023 kl. 11.00

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2023-02-10

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2023-02-10

 Försäkringskassan har ansetts ha rätt att neka utbetalning av assistansersättning enligt 51 kap.14 § socialförsäkringsbalken när månadens redovisning av utförd assistans har kommit in efter den tidpunkt som anges i de föreskrifter som Försäkringskassan har meddelat.

Share Öppna i ny flik

Fem tilltalade döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet, varav två döms även för försök till våld mot tjänsteman. Påföljderna har bestämts till fängelse mellan 4 och 5 år. En tilltalad frias.

2023-02-10

 

Tingsrätten har idag dömt fem tilltalade för att de medvetet har agerat tillsammans och i samförstånd med andra och för egen del har deltagit aktivt i att kasta sten, smällare och andra lösa föremål mot poliser och polisfordon den 14 april 2022 i stadsdelen Skäggetorp i Linköping. Domstolen anser att de tilltalade genom sitt agerande och sin närvaro på platsen har utgjort en del av den samlade händelsen och därigenom också bidragit till att uppmuntra övriga gärningsmän i deras brottsliga ...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2023-02-10

 Kravet på månadsvis redovisning av assistans som utförs innan ett beslut har fattats i ett ärende gäller även under den tid då Försäkringskassan handlägger en ansökan om omprövning av ett tidigare fattat beslut att dra in assistansersättning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om arbetslöshetsförsäkring

2023-02-10

 Återbetalning av arbetslöshetsförsäkring.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2023-02-10

 Tjänster som utförs av en legitimerad fysioterapeut då denne vikarierar för en fysioterapeut som har samverkansavtal med regionen har ansetts utgöra från skatteplikt undantagen sjukvård. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer bilförare för att ha orsakat allvarlig trafikolycka

2023-02-10

 Den 10 oktober 2021 inträffade en trafikolycka på Österleden i Helsingborg. Nu dömer tingsrätten en av bilförarna för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada.