Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen prövar om vite ska dömas ut

2022-12-28

 

En kvinna kallades för att höras som målsägande vid en huvudförhandling. Av kallelsen framgick att hon kunde bli skyldig att betala 4 000 kr i vite om hon uteblev utan giltigt skäl. Kvinnan kom till huvudförhandlingen och hade då med sig sitt barn, som var drygt ett och ett halvt år.

Tingsrätten ställde in förhandlingen med hänvisning till att den inte kunde genomföras på ett lämpligt sätt med barnet närvarande och förpliktade kvinnan att betala vitet.

Högsta domstolen uttal...

Share Öppna i ny flik

En andrahandshyresgäst har ansetts ha nyttjanderätt direkt i förhållande till fastighetsägaren

2022-12-28

 En fastighetsägare ingick ett hyresavtal avseende en bostad med ett bolag för att bolaget i sin tur skulle hyra ut lägenheten i andra hand. Efter att bolaget hyrt ut lägenheten och hyresförhållandet varat i närmare sju år sades andrahandshyresgästen upp. Andrahandshyresgästen väckte då talan mot fastighetsägaren och yrkade att domstolen skulle fastställa att andrahandshyresgästen skulle ha nyttjanderätt direkt i förhållande till fastighetsägaren. Högsta domstolen har bifallit hyresgästens talan.

Share Öppna i ny flik

Avgörande medverkan i utredning om egen brottslighet medförde strafflindring

2022-12-28

 Fängelsestraffets längd vid grov narkotikabrottslighet och grovt vapenbrott sänktes från sex till fyra år eftersom de uppgifter om egen brottslighet som lämnats hade avgörande betydelse för utredningens genomförande, för att det kunde säkras bevisning och för att det över huvud taget inleddes en förundersökning.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten frikänner advokat från ett åtal för skyddande av brottsling

2022-12-28

 Hovrätten gör bedömningen att advokaten förmedlat information mellan sin klient och andra, men att detta i sig inte är kriminaliserat. Den Encrochatkonversation som åtalet bygger på, och i vilken advokaten omnämns, räcker inte som bevisning för att han ska ha deltagit i planeringen av utplaceringen av ett falskt bevis.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2022-12-27

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Grovt rattfylleri med A-traktor

2022-12-27

 Rattfylleri med A-traktor, tidigare EPA-traktor, ska bedömas på i princip samma sätt som rattfylleri med bil.

Share Öppna i ny flik

Ny chans till prövning av utplånad samfällighet

2022-12-27

 I avgörandet klargör Högsta domstolen innebörden av en bestämmelse i ärendelagen om överlämnande från en obehörig domstol till en behörig.

Share Öppna i ny flik

En dom om påföljden ungdomsövervakning

2022-12-27

 Högsta domstolen har prövat om en 16-åring som gjort sig skyldig till bland annat våldtäkt mot barn ska dömas till ungdomsövervakning eller ungdomsvård med ungdomstjänst.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om friskolor

2022-12-22

 Förvaltningsrätten avslår överklaganden i tre mål om återkallelse av godkännande att bedriva skolverksamhet. Domarna rör Stiftelsen Imanskolan och Stiftelsen Framstegsskolan.

Share Öppna i ny flik

Beslut om RPU i mål om mord på två personer och grovt barnfridsbrott i Mälarhöjden

2022-12-22

 Efter avslutad huvudförhandling har tingsrätten idag kommit fram till att det finns övertygande bevisning om att den åtalade mannen har begått de i målet åtalade gärningarna. Tingsrätten har beslutat att mannen ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning (RPU).