Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

16 häktade i miljöaktivistmål

2023-07-25

 Växjö tingsrätt häktade i helgen 14 personer på sannolika skäl misstänkta för grovt olaga intrång och grov skadegörelse.

Share Öppna i ny flik

Frikännande domar gällande försök till mord och förberedelse till mord

2023-07-21

 Tingsrätten har idag frikänt ett flertal personer från ansvar för bland annat försök till mord, förberedelse till mord i två fall och flera grova vapenbrott.

Share Öppna i ny flik

Miljöaktivister häktade

2023-07-21

 Tingsrätten har i dag den 21 juli 2023 häktat två kvinnor såsom på sannolika skäl misstänkta för grovt olaga intrång och grov skadegörelse den 17 och 19 juli 2023 på en torvtäkt i Bredaryd, Värnamo kommun.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om försök till mord och grov misshandel i Brunnsparken

2023-07-21

 Tingsrätten meddelar dom i mål B 4076-23 onsdag den 26 juli 2023 kl. 11.00

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer en 19-åring för mord till 9 års fängelse

2023-07-21

 Tingsrätten har idag meddelat dom i ett mål som rör en händelse den 19 februari 2023 då en ung man i en drogutlöst psykos berövade livet på en nära anhörig. Han döms nu till fängelse i nio år.

Share Öppna i ny flik

Skärpt straff för grova vishingbedrägerier

2023-07-14

 Hovrätten har idag skärpt straffet för en 41-årig man som haft en ledande roll i 18 grova bedrägerier riktade mot äldre personer. Hovrätten dömer mannen till fängelse i 4 år och 4 månader och har beslutat att han ska vara fortsatt häktad.

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer fyra tonåringar för grovt sabotage mot blåljusverksamhet

2023-07-14

 Hovrätten fastställer i stort tingsrättens fällande dom beträffande fyra ungdomar som deltog i stenkastning mot polisen vid demonstrationer mot Rasmus Paludan i Malmö påsken 2022.

Share Öppna i ny flik

Lämna urinprov utan kläder att skyla sig med – ett krav i strid med lagen

2023-07-14

 Kriminalvården meddelade en intagen en varning för att denne inte ville lämna urinprov enligt anvisat krav. Kammarrätten menar att kravet inte var motiverat i det enskilda fallet.

Share Öppna i ny flik

Tre döms till fängelse för mord

2023-07-14

 Den 13 februari överfölls en man av tre maskerade personer i i sitt hem i Malå och utsattes för knivvåld. Mannen avled av skadorna. Tingsrätten dömer tre personer för mord och en person för grovt skyddande av brottsling.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolen ger tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid Forsmarks industrihamn

2023-07-13

 

Miljötillståndet ger Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) rätt att bygga ut hamnen och fortsätta bedriva hamnverksamhet inom hamnområdet. Tillståndsdomen innehåller även miljövillkor ifråga om t.ex. buller, behandling av dagvatten samt skyddsåtgärder för att minimera risk på negativ påverkan vid grumlande arbeten. Tillståndet kan tas i anspråk omedelbart även om domen överklagas.

Syftet med SKB:s ansökan har varit att få ett miljötillstånd till hamn...