Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-02-17

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd i mål nr UM 11860-22.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2023-02-17

 För att en anställning ska kunna ligga till grund för ett permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen måste den ha förelegat redan när det tidigare tidsbegränsade uppehållstillståndet löpte ut.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-02-17

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd i mål nr UM 11835-22.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-02-16

 Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Tillstånd krävdes inte för innehav av luftrevolver

2023-02-16

 En man åtalades för ringa vapenbrott genom innehav av en luftrevolver och två burkar pepparspray. Han frias för innehavet av luftrevolvern då den omfattas av ett undantag från kravet på tillstånd för innehav av vapen.

Share Öppna i ny flik

Nytt prejudikat om rättegångskostnader

2023-02-16

 En privatperson har ansetts ha rätt till ersättning för rättegångskostnad avseende eget arbete.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2023-02-16

 Regeringen har den 16 februari 2023 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om svenskt medborgarskap

2023-02-16

 En utländsk medborgare som är medföljande till en svensk ambassadanställd får inte räkna in tiden utomlands som hemvist i Sverige vid prövningen av ansökan om svenskt medborgarskap

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2023-02-16

 Fråga om ett beslut att avvisa en ansökan om sjukpenning med stöd av allmänna förvaltningsrättsliga principer ska omprövas av Försäkringskassan innan det får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (Mål nr 489-490-22, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 3081-3082-21). 

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2023-02-16

 Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling.