Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord på fadern

2022-06-28

 Lycksele tingsrätt dömer den man, som i april sköt ihjäl sin far i Joeström, till livstids fängelse. Mannen har erkänt sitt handlande men menat att det varit fråga om dråp och inte mord.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolen avslår ansökan om guldgruva i Fäbodliden, Lycksele kommun

2022-06-28

 Mark- och miljödomstolen har idag avslagit Dragon Mining (Sweden) AB:s ansökan om tillstånd för brytning av guld i Fäbodliden. De negativa effekterna av gruvan och malmtransporterna till Svartliden blir för stora.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om grovt sabotage mot blåljusverksamhet

2022-06-27

 Örebro tingsrätt har meddelat dom i mål om grovt sabotage mot blåljusverksamhet. De fyra åtalade döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Två döms även för våld mot tjänsteman. Påföljden bestäms till fängelse mellan 4 och 5,5 år. Två av männen ska även utvisas.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i mål mot två före detta advokater avslutad

2022-06-23

 Huvudförhandlingen i målet mot två före detta advokater avslutades i dag den 23 juni 2022 och dom i målet kommer att meddelas den 12 juli 2022.

Share Öppna i ny flik

Skälig ersättning för nyttjande av varumärke vid idrottstävlingar

2022-06-23

 

I ett fall av varumärkesintrång avseende ett figurmärke för sport- och idrottsaktiviteter har Patent- och marknadsöverdomstolen bestämt den skäliga ersättningen med beaktande av antalet anmälda deltagare och intäkterna från anmälningsavgifter vid de tävlingar där intrång förekommit. Patent- och marknadsöverdomstolen har då kommit fram till en högre ersättningsnivå än underinstansen. En ledamot var skiljaktig och ville fastställa Patent- och marknadsdomstolens dom.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2022-06-23

 Regeringen har den 22 juni 2022 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd till kamerabevakning

2022-06-23

 Tillstånd till kamerabevakning av gata och torg; fråga om förutsättningarna för att bevilja tillstånd till kamerabevakning enligt 8 § kamerabevakningslagen (2018:1200)(Mål nr 5515-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6242-20).

Share Öppna i ny flik

Fällande domar i mål om bl.a. grova mutbrott, grova bokföringsbrott och trolöshet mot huvudman

2022-06-23

 Tingsrätten har idag dömt tre män – en tidigare VD och en tidigare vice VD vid det kommunala bostadsbolaget Östersundshem samt en lokal byggföretagare – till fleråriga fängelsestraff för bl.a. grova mutbrott.

Share Öppna i ny flik

Ett eller två bokföringsbrott?

2022-06-23

 Ett klargörande av hur man bör se på frågan om brottsenhet vid bokföringsbrott.

Share Öppna i ny flik

Polisen skulle ha beviljat tillstånd till allmän sammankomst i Uppsala men hade rätt att avslå på Välljärnsgatan 47 B i Västerås

2022-06-23

 Polismyndigheten har avslagit en persons ansökningar om att få hålla allmänna sammankomster i Uppsala den 1 maj 2022 och på Välljärnsgatan 47 B i Västerås den 11 maj 2022